Rendelet: Kéményseprőipari-közszolgáltatás

2016. január 13. 14:24 | Mikóczy Erika

Az alábbiakban olvashatják a kéményseprőipari-közszolgáltatásról szóló rendeletet. A rendeletmódosítás végén olvasóink az alaprendelet kihirdetésekor regnáló polgármester és jegyző – Vantara Gyula és dr. Szvercsák Szilvia –  nevét és az alaprendelet kihirdetésének dátumát találják.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), a 27/2013.(X. 25.), a 3/2014. (II. 5.)  a 19/2014. (VII.3.),  a 35/2014.(XII. 22.), a 29/2015.(XII. 21.)  önk. rendelettel)

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgáltatási díj tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviselet véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet területi hatálya – Gádoros Nagyközség, Nagyszénás Nagyközség, Békéssámson Község és Pusztaföldvár Község közigazgatási területe kivételével - Békés megye közigazgatási területére, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására terjed ki.

 

2. A közszolgáltatást végző közszolgáltató

2. §

A közszolgáltatást a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., a továbbiakban: szolgáltató) látja el.

 

3. A közszolgáltatás helyi ellátásának és igénybevételének részletes szabályai

3. §

A szolgáltató kirendeltségei az 1. melléklet szerinti területi bontásban illetékesek.

4. §

A szolgáltató alkalmazni kívánt díjainak tervezetét a gazdasági évet megelőző év október 31-ig köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzőjéhez benyújtani.

5. §

(1) A szolgáltatási díjakat e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. A díjak megállapításnál a lakásszövetkezeteknél és a társasházaknál a természetes személyekre vonatkozó díjtételeket kell alkalmazni.

(2) A szolgáltató a tárgyidőszakra jóváhagyott díjakról díjjegyzéket készít, és telephelyén, internetes honlapján közzéteszi, valamint a kirendeltségekben azt látható módon kifüggeszti.

 

4. Szolgáltatói kötelezettségek

6. §

A szolgáltató a munkabejelentést (kiértesítést)

 1.  hirdetmény útján (a települések forgalmasabb helyein, lakótelepek esetében a lépcsőházban elhelyezett értesítő plakátokon);
 2. sajtóban, (megyei, illetve helyi sajtókiadványokban);
 3. elektronikusan, (az egyes települések honlapjain);
 4. a közszolgáltató honlapján,
 5. az értesítés ellenére zárva talált lakások tulajdonosainak postaládájában elhelyezett – a szolgáltatónál rendszeresített, szigorú számadás alá vont – értesítő nyomtatvány alkalmazásával

végzi.

7. §

A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az ingatlan használója aláírásával igazoltatja.

 

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételére kötelezett kötelezettségei

8. §

Az ingatlan használója köteles az üzemelő kémények számában, az ingatlan használója személyében bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni.

 

6. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

 

 Vantara Gyula                                               Dr. Szvercsák Szilvia

                            polgármester                                                            jegyző

 

 

1. melléklet[1]

 

Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149,                                   mail: bekes@bmkemenysepro.hu):

 • Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

 

Mezőkovácsházi kirendeltség (5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 31                         telefon: +3668/381-542, mail: mezokovacshaza@bmkemenysepro.hu.):

 • Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper (Pusztaszőlős településrész kivételével), Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza.

 

Gyulai kirendeltség (5700 Gyula, Mátyás Király u. 18., telefon: +3666/361-303,                  mail: gyula@bmkemenysepro.hu):

 • Biharugra, Doboz, Elek, Geszt, Gyula, Kétegyháza, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány.

 

Orosházi kirendeltség (5900 Orosháza, Táncsics u. 15., telefon: +3668/411-558,                   mail: oroshaza@bmkemenysepro.hu):

 • Kardoskút, Orosháza, Csanádapáca, Kaszaper, Tótkomlós, Pusztaszőlős településrésze.

 

Szarvasi kirendeltség (5540 Szarvas, Béke köz 6., telefon: +3666/312-328,                            mail: szarvas@bmkemenysepro.hu):

 • Békésszentandrás, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas.

 

Szeghalmi kirendeltség (5520 Szeghalom, Bocskai u. 43., telefon: +3666/371-283,                mail: szeghalom@bmkemenysepro.hu):

 • Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Okány, Szeghalom.

 

 

[2]Békéscsabai kirendeltség (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., telefon: +3666/326-444 (406-os mellék), mail: bekescsaba@bmkemenysepro.hu):

 • Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós.

 

                                                             

 

2. melléklet[3]

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai

a rendelet hatálya alá tartozó településeken Békés megye területén (Békéscsaba Megyei Jogú Város kivételével)

 

 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére

Égéstermék elvezető jele

**

megnevezés

nyilvántar-tási egység

kéményseprő-ipari tevékenységek

2015. évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékeny-ség

végzendő tevékenységek munkaegységei alkalmanként

2016. évi díjak

összekötő elem, füstcső, füstcsatorna 2000,- Ft + áfa/ munkaráfordítás díjon

ellenőrzés, tisztítás

négyéven-kénti műszaki felülvizsgá-lat

összesen

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

munka-ráfordítás

Ft

munka-ráfordítás

Ft

ENHS

egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,570

737,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

ENHG

egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,500

1286,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

KNHS

központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,270

432,- Ft + áfa

0,200

0,- Ft + áfa

KNHG

központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,210

432,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

NNHS

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,370

830,- Ft + áfa

0,300

0,- Ft + áfa

NNHG

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,280

752,- Ft + áfa

0,210

0,- Ft + áfa

ENTS

egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,620

1396,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

ENTG

egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,540

1449,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

KNTS

központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,310

738,- Ft + áfa

0,240

0,- Ft + áfa

KNTG

központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,240

644,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

NNTS

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,390

953,- Ft + áfa

0,320

0,- Ft + áfa

NNTG

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,290

779,- Ft + áfa

0,220

0,- Ft + áfa

EZHS

egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,570

1262,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

EZHG

egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,500

1286,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

KZHS

központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,270

631,- Ft + áfa

0,200

0,- Ft + áfa

KZHG

központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,210

563,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

NZHS

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,370

899,- Ft + áfa

0,300

0,- Ft + áfa

NZHG

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,280

752,- Ft + áfa

0,210

0,- Ft + áfa

EZTS

egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,620

1396,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

EZTG

egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,540

1449,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

KZTS

központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,310

738,- Ft + áfa

0,240

0,- Ft + áfa

KZTG

központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,240

644,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

NZTS

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,390

953,- Ft + áfa

0,320

0,- Ft + áfa

NZTG

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,290

779,- Ft + áfa

0,220

0,- Ft + áfa

GNHS*

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,340

792,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

GNHG*

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,290

779,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

GZHS*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,340

792,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

GZHG*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,290

779,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

GZTS*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,300

0,440

0,410

953,- Ft + áfa

0,170

0,- Ft + áfa

GZTG*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,440

0,360

967,- Ft + áfa

0,140

0,- Ft + áfa

ET

egyedi tartalék

db

0,200

0,400

0,300

600,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

KT

központi tartalék

fm

0,100

0,140

0,135

270,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

NT

nagy keresztmetszetű tartalék

fm

0,150

0,140

0,185

370,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

GT*

gyűjtő tartalék

szint

0,100

0,160

0,140

280,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** Az égéstermék elvezetők jele a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásárról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján

 

 

 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére

Égéstermék elvezető jele

megnevezés

nyilvántar-tási egység

kéményseprő-ipari tevékenységek

2015. évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékeny-ség

végzendő tevékenységek munkaegységei alkalmanként

2016. évi díjak 2982,- Ft + áfa / munkará-fordítás díjon

összekötő elem, füstcső, füstcsatorna nettó 2982,- Ft + áfa / munkaráfordítás díjon

ellenőr-zés, tisztítás

négyéven-kénti műszaki felülvizs-gálat

összesen

munka-ráfordí-tás

munka-ráfordítás

munka-ráfordí-tás

Ft

munkaráfor-dítás

Ft

ENHS

egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,570

1700,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

ENHG

egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,500

1491,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

KNHS

központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,270

805,- Ft + áfa

0,200

596,- Ft + áfa

KNHG

központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,210

626,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

NNHS

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,370

1103,- Ft + áfa

0,300

895,- Ft + áfa

NNHG

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,280

835,- Ft + áfa

0,210

626,- Ft + áfa

ENTS

egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,620

1849,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

ENTG

egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,540

1610,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

KNTS

központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,310

924,- Ft + áfa

0,240

716,- Ft + áfa

KNTG

központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,240

716,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

NNTS

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,390

1163,- Ft + áfa

0,320

954,- Ft + áfa

NNTG

nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,290

865,- Ft + áfa

0,220

656,-  Ft + áfa

EZHS

egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,370

0,800

0,570

1700,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

EZHG

egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

db

0,300

0,800

0,500

1491,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

KZHS

központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,200

0,280

0,270

805,- Ft + áfa

0,200

596,- Ft + áfa

KZHG

központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,140

0,280

0,210

626,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

NZHS

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,300

0,280

0,370

1103,- Ft + áfa

0,300

895,- Ft + áfa

NZHG

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,210

0,280

0,280

835,- Ft + áfa

0,210

626,- Ft + áfa

EZTS

egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

db

0,420

0,800

0,620

1849,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

EZTG

egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

db

0,340

0,800

0,540

1610,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

KZTS

központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,240

0,280

0,310

924,- Ft + áfa

0,240

716,- Ft + áfa

KZTG

központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,170

0,280

0,240

716,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

NZTS

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

fm

0,320

0,280

0,390

1163,- Ft + áfa

0,320

954,- Ft + áfa

NZTG

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

fm

0,220

0,280

0,290

865,- Ft + áfa

0,220

656,- Ft + áfa

GNHS*

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,340

1014,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

GNHG*

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,290

865,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

GZHS*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,360

0,340

1014,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

GZHG*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,200

0,360

0,290

865,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

GZTS*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal

szint

0,300

0,440

0,410

1223,- Ft + áfa

0,170

507,- Ft + áfa

GZTG*

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal

szint

0,250

0,440

0,360

1074,- Ft + áfa

0,140

417,- Ft + áfa

ET

egyedi tartalék

db

0,200

0,400

0,300

895,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

KT

központi tartalék

fm

0,100

0,140

0,135

403,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

NT

nagy keresztmetszetű tartalék

fm

0,150

0,140

0,185

552,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

GT*

gyűjtő tartalék

szint

0,100

0,160

0,140

417,- Ft + áfa

0,000

0 Ft + áfa

*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

 
 1. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére

Tevékenység

Új tevékenységek 2015-től 2000,- Ft + áfa / munkaráfordítás

nyilvántartási egység

munka-ráfordítás

Ft

Levegőutánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként

db

0,100

0,- Ft + áfa

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)

paraméter

0,075

0,- Ft + áfa

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

db

0,050

0,- Ft + áfa

                       

 

 

 
 1. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére

Tevékenység

Új tevékenységek 2015-től 2982,- Ft + áfa / munkaráfordítás

nyilvántar-tási egység

munkaráfordítás

Ft

Levegőutánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként

db

0,100

298,- Ft + áfa

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)

paraméter

0,075

224,- Ft + áfa

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

db

0,050

149,- Ft + áfa

 
 1. Megrendelésre kötelező tevékenységek természetes személyek részére
 

nyilvántartási egység

munka-ráfordítás

Ft

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

db/óra

2,00

4000,- Ft + áfa

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

db

0,34

680,- Ft + áfa

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása

fm

0,60

1200,- Ft + áfa

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

alkalom

1,00

2000,- Ft + áfa

 
 1. Megrendelésre kötelező tevékenységek nem természetes személyek részére
 

nyilvántartási egység

munka-ráfordítás

Ft

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

db/óra

2,00

5964,- Ft + áfa

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

db

0,34

1014,- Ft + áfa

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása

fm

0,60

1789,- Ft + áfa

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

alkalom

1,00

2982,- Ft + áfa

             

 

 

 
 1. Megrendelésre végzett tevékenységek természetes személyek részére

Megrendelésre végzett tevékenység leírása

ENH

EZH

GNH

KNH

KZH

ENT

EZT

GZH

KNT

KZT

ET

 

GZT

KT

NZH

   

GT

NNH

NZT

     

NNT

 
     

NT

 
         

db

db

További programok »