Pályázati felhívás képzőművészeti alkotás készítésére

2016. május 21. 16:14 | Mikóczy Erika

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetéssel járó képzőművészeti alkotás elkészítésére.

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozásának módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A kitüntetés idén nyolcadik alkalommal, a Csabai Garabonciás Napok keretén belül kerül átadásra 2016 őszén.

A Rendelet 18/A. § (2) bek. alapján a kitüntetéssel oklevél és egy – békéscsabai diákok által készített – képzőművészeti alkotás jár.

A pályázat főbb elemei:

A pályázók köre: Azok a tanulók pályázhatnak, akik békéscsabai lakhellyel rendelkeznek, vagy Békéscsabán folytatják tanulmányaikat.

Pályázni lehet: Bármilyen kisplasztikai alkotás tervével, amely a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés szellemiségéhez illeszkedik. A képzőművészeti alkotás technikája és anyaga szabadon választható (agyag, fa, tűzzománc, bronz, stb.).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó adatait
  • a műalkotás látványtervét,
  • műleírást, amely tartalmazza a pontos méreteket, anyaghasználatot, kivitelezési technológiát, felhívja a figyelmet a műalkotás egyedi sajátosságaira.

A nyertes pályázó kapja meg a kitüntetéssel járó alkotás elkészítésére irányuló megbízást, amely bruttó 40.000,- Ft költségtérítést, tiszteletdíjat tartalmaz.

A beérkezett pályázatok elbírálását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága végzi.

A bírálat időpontja 2016. június 15.

A pályázatokat 2016. június 3-ig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

A pályázatokkal kapcsolatban további információ kérhető Buzder Brigitta ifjúsági referenstől telefonon a 66/452-252/2513 melléken, vagy a buzder@bekescsaba.hu e-mail címen. 

 

FEL