PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2016. szeptember 20. 09:19 | behir.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet városüzemeltető munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, műszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések készítése, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:

  • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
  • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
  • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök végzettség,
  • kivitelezésben és/vagy közigazgatásban és/vagy tervezésben szerzett tapasztalat
  • Uniós beruházások előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat, a műszaki ellenőri (ME-É), illetve felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultság és épületenergetikai ismeretek.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről), iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.

Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltető.

Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 6.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

FEL