Kitüntetéseket is átadtak a nemzetiségek napján – galériával

2019. december 9. 20:41 | Hidvégi Dávid

A békéscsabai városháza dísztermében, a nemzetiségek napja alkalmából tartott ünnepségen műsorral mutatkoztak be a békéscsabai közösségek tagjai, és kitüntetéseket adtak át azoknak, akik sokat tettek az adott nemzetiségért.

Békéscsaba polgármestere ünnepi beszédében Kosztolányi Dezső Gondolatok az olvasásról című verséből idézett, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai világban nincsenek többé távolságok, hiszen az internetnek és a telefonnak köszönhetően bárkit el tudunk érni. Szarvas Péter a vers részletet követően hangsúlyozta: ma talán egyre kevésbé értékeljük szülőhelyünket és egyre kevesebb időnk van foglalkozni azokkal, akik körülvesznek minket. A polgármester kiemelte: ez a rendezvény kiváló alkalom arra, hogy tisztelegjünk az őseink előtt azzal, hogy felidézzük nagyszüleink nyelvét, táncait és zenéit. A városvezető köszöntője végén békés karácsonyt és boldog új évet kívánt a megjelenteknek.

 

(Fotó: Such Tamás)

 

A kitüntetések átadása előtt a lengyel, a német, a roma, a román, a szlovák és az ukrán nemzetiség is előadta saját bemutatkozó műsorát.

 

Békéscsaba Lengyelségéért kitüntetést vehetett át Szűcs Ferencné

 

A nemzetiségi napi rendezvény egyik fontos eleme az, amikor a nemzetiségi önkormányzatok elismerést nyújtanak át azok részére, akik sokat fáradoztak az adott közösség kultúrájának megőrzésén. A lengyel nemzetiség kitüntetését, a Békéscsaba Lengyelségéért elismerést az idén a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján Szűcs Ferencé vehette át.

Szűcs Ferencné tanulmányait csecsemő- és gyermekgondozónőképző iskolában végezte Budapesten, itt 1954-ben végzett. Utána az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt helyeken töltötte a kötelező gyakorlati idejét.  40 évig dolgozottd gondozónőként különböző bölcsődékben, munkáját nagyon szerette, hobbijának tekintette. A munkahelyeken több elismerésben részesült, amelyből legmagasabb a miniszteri dicséret volt 1975-ben, mint kiváló, odaadó munkatárs.

Szűcs Ferencné 2006 óta tagja a Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesületnek, valamint a Chopin kórusunknak. Az énekkarban nagyon szeret énekelni, megtalálta a helyét ebben a  közösségben, amely az évek során összekovácsolódtak, kölcsönösen megbecsülik, elismerik és támogatják egymást.  Nagyon mozgékony és aktív, segítőkész, könnyen teremt kapcsolatokat és illeszkedik be a közösségekbe.  Marika ugyan a legidősebb tagja a szervezetnek és a kórusnak, de a támogatására, segítőkészségére mindig számíthatnak. 

 

(Fotó: Such Tamás)

 
Posztumusz Békéscsabai Romákért kitüntetést kapott Farkas Gyula

 

A roma nemzetiségi önkormányzat Békéscsabai Romákért posztumusz kitüntetéssel ismeri el néhai Farkas Gyula nemzetiségi önkormányzati képviselő munkáját.

Farkas Gyula 24 éven át képviselte a békéscsabai roma lakosságot, 2019. május 21-én bekövetkezett haláláig. Munkáját pontosan, precízen végezte, lelkiismeretesen dolgozott a roma emberekért. Mindig előnyben részesítette az oktatást, kiemelten fontosnak tartotta, hogy a roma gyerekek tanuljanak, tanuljanak és tanuljanak, hiszen így lehet belőlük értelmiségieket nevelni. Több éven keresztül dolgozott a Szabó Pál téri iskolában, mint karbantartó, ahol nagyon megbecsülték a munkáját, mindig jó véleménnyel voltak róla.  A roma nemzetiségi önkormányzat ezzel az elismeréssel kíván adózni néhai Farkas Gyula emléke előtt. A díjat Farkas Gyula leánya, Farkas Szimonetta vehette át. 

 

Békéscsaba Románságáért emlékplakettel Csobai Lászlónét, díszoklevéllel Palladi Salvator Cornélt díjazták

 

A román nemzetiségi önkormányzat a 2019. évben Békéscsaba Románságáért emlékplakettel Csobai Lászlóné munkáját ismerte el.

Csobai Lászlóné nyugdíjba vonulásáig, közel 40 éven át dolgozott a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum történészeként. Több kiállítás kurátora és számos publikáció szerzője. 1978-tól a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeuma, a magyarországi románok bázismúzeuma történész muzeológusaként fő feladata a hazai románok történeti tárgyainak, dokumentumainak gyűjtése, feldolgozása, egy muzeális történeti gyűjtemény létrehozása, a magyarországi románok történeti kutatása volt.

Folyamatos gyűjtőmunkája eredményeként és a múzeum keretében szervezett román történeti-néprajzi táborok alkalmával gyűjtött anyag segítségével, már 1980-ra létrehozott egy addig nem létező kisebb román történi gyűjteményt, majd 1983-ban először megrendezte a magyarországi románok művelődéstörténetét bemutató időszaki kiállítást. A gyűjteményt évről-évre gyarapítva lehetővé vált a magyarországi, illetve a Békés megyei románok történetének-művelődéstörténetének bemutatása is.

Napjainkig összesen több mint ötven a magyarországi, valamint a Békés megyei románok történetét és néprajzát bemutató állandó és időszaki kiállítást rendezett. Kutató munkája eredményeit több kötetben, több mint száz tanulmányban, ismeretterjesztő közleményben publikálta. Múzeumi munkája mellett az 1980-as évektől tevékenyen részt vett a Magyarországi Román Ortodox Egyház Gyűjteménye létrehozásában. 1994-től napjainkig folyamatosan szerkeszti a LUMINA című, román nyelvű történeti-művelődéstörténeti, irodalmi, nyelvészeti, művészeti folyóiratot.

A román nemzetiségi önkormányzat a Békéscsaba Románágáért díszoklevéllel ismeri el Palladi Salvator Cornél munkáját. Palladi Salvator Cornél Belényesen, Békéscsaba Megyei Jogú Város testvérvárosában lakik. A népművészet mestere, nyugdíjas. Belényes civil szférájában tevékenykedik.

Nagy híve és szorgalmazója volt a Békéscsaba – Belényes testvérvárosi kapcsolat megszervezésének. A békéscsabai rendezvények rendszeres látogatója és támogatója. Kulturális csoportokat szervez Békéscsabára. Szívén viseli a románság ügyét Belényesen és Békéscsabán egyaránt. Barátaival több kiránduló csoportot fogadtak Belényesre és környékére. Jó barátja a békéscsabai románságnak, ezért Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata díszoklevél elismerésben részesítette.

 

A Békéscsabai Szlovákságért elismerést Mayer Sándorné vehette át

 

(Fotó: Such Tamás)

 

A Békéscsabai Szlovák Önkormányzat a Békéscsabai Szlovákságáért emlékplakettet az idén Mayer Sándornénak adta. 

Mayer Sándorné, született Petrovszki Mária 43 évet dolgozott a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tantestületében. Élete során ez volt az egyetlen munkahelye. Szlovák pedagógusi diplomája megszerzése után az általános iskola felső tagozatán tanított. Pedagógiai tehetsége már a korai években megmutatkozott. A 43 év alatt több generációt nevelt fel. Pályafutása során mind a szülők, mind a gyerekek egy kiváló pedagógust ismerhettek meg személyében, hiszen szakmai tevékenysége és emberi tulajdonságai hozzájárultak kiváló pedagógusi munkájához. 1999-től az intézmény igazgató-helyettese lett. Munkásságát mindvégig a magas szakmai tudás jellemezte. Feladatait és kötelességeit minden esetben precízen végezte.

Tevékenysége túllépett az iskola falain, szorosan együttműködött a helyi szlovák szervezetekkel is, gyermekeket kísér szlovák táborokba. Kapcsolatban áll a Szlovák Kutatóintézettel a szlovák nyelvű szakmai kiadványok nyelvi lektorálásában. Egész életen át tartó munkásságával nagymértékben hozzájárult a csabai szlovák iskola sikereihez. Mayer Sándorné 2019 júniusában ment nyugdíjba.

A „Békéscsaba Szlovákságáért” kitüntetés méltó elismerése több évtizedes és odaadó munkásságának a szlovák nemzetiségi oktatás terén.  

 

Bemutatkozott az ukrán önkormányzat

 

(Fotó: Such Tamás)

 

A rendezvény végén bemutatkozott Békéscsaba Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata is, ők az októberi választást követően alakíthattak először saját testületet. Az önkormányzat elnökhelyettese elmondta, reméli, hogy a jövőben megrendezhetik az Ukrán Nemzetiségi Napokat.

–  Köszönjök a polgármesteri hivatalnak, hogy segít nekünk beilleszkedni a számunkra egyelőre még szokatlan munkába. Békéscsabán szeretnénk szélesebb körben bemutatni az ukrán kultúra színességét. Eddig is ezt csináltuk, de csak szűkebb, baráti körben – fogalmazott Potapenko Alexander.

A nap zárásaként Szarvas Péter pezsgővel koccintott a nemzetiségek elnökeivel.

 

Galéria

 

További programok »

FEL