Ma polgármestert, képviselőket és nemzetiségi képviselőket választunk

2019. október 13. 05:55 | behir

Október 13-án, vasárnap választunk. Arra szavazhatunk, kit szeretnénk helyi önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselőnek.

 

A Békéscsabai Helyi Választási Iroda vezetője, dr. Kiss Gyula tájékoztatása alapján közöljük a legfontosabb technikai tudnivalókat.

 

A szavazás ideje

 

Szavazni 2019. október 13. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A mozgóurnás szavazás

 

A kérelem a szavazás napján (október 13.) 12 óráig a mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár írásban mozgóurna iránt kérelmet nyújthat be ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz, amely bizottság szavazókörének a névjegyzékében a választópolgár szerepel. A kérelemben meg kell jelölni azt az – adott szavazókör illetékességi területén található – címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

 

A szavazókörök

 

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntettték a választópolgár szavazókörének pontos címét. Érdemes figyelmes megnézni ezt az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

 

A választópolgár azonosítása

 

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a választópolgár

 • személyazonosságát és
 • személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:

 1. a) személyazonosság igazolására:
 2. aa) személyazonosító igazolvány,
 3. ab) útlevél vagy
 4. ac) (kártya formátumú) vezetői engedély;
 5. b) személyi azonosító igazolására:
 6. ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a személyi azonosítót igazolja)

vagy

 1. bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi azonosító jelről;
 2. c) lakcím igazolására:
 3. ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
 4. cb) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány (olyan régi típusú személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz).

Ne felejtsék el megvizsgálni az okmányaik érvényességét. Ha az utolsó pillanatban derül ki, hogy az okmány érvényessége lejárt,  lehetőség van annak cseréjére, ugyanis a választás napján 7 és 19 óra között rendkívüli nyitva tartás lesz a kormányablakokban, okmányirodákban, a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlásának (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása, elkészült okmányok átvétele) ügyintézése érdekében.

Érvénytelen okmánnyal nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a személyi azonosító vagy lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.

 

Szavazólapok

 

A legkisebb településektől a nem megyei jogú városokig mindenhol három szavazólapot kapnak a választók. A 10 ezernél kevesebb lakosú településeken az egyéni és megyei listára, valamint a polgármesterre lehet szavazni, 10 ezer lakó felett az egyéni lista helyett egyéni választókerületi listára lehet voksolni.

A megyei jogú városoknál nincs megyei lista, így Békéscsabán például minden választópolgár két fehér színű (egy polgármesteri és egy egyéni választókerületi) szavazólapot kap.

Azon választópolgárok, akik 2019. szeptember 27-éig kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, zöld színű szavazólapot és borítékot is kapnak. A nemzetiségi szavazatot tartalmazó zöld borítékba csak a nemzetiségi választás zöld szavazólapjait kell tenni, és ezután a borítékot le kell ragasztani, úgy kell az urnába dobni. 

 

A szavazás

 

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a névjegyzékben (nemzetiségi választópolgár a nemzetiségi névjegyzékben is) saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt visszautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek, illetőleg a nyilvántartásba vett listák nevét.

 

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.

 

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni.

 

A zöld színű szavazólapokra leadott (nemzetiségi) szavazatot tehát a zöld borítékba téve és a borítékot lezárva kell az urnába dobni. A fehér szavazólapok esetén a boríték használata nem kötelező.

 

Választási kampány a szavazás napján

 

Választási kampánytevékenységet 2019. október 13. napján 19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:

 • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
 • Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
 • Nem tartható választási gyűlés.
 • Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, kizárólag a helyiségből kilépőket kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását követően tehető közzé.

 

Információk az interneten

 

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a választási szervek elérhetőségei és döntései megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen.

További programok »

FEL