Közösségvezérelt helyi fejlesztés

Széleskörű társadalmi tervezéssel alakítják ki a fejlesztési stratégiát.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A „közösségvezérelt helyi fejlesztés” az Európai Bizottság által használt fogalom azon megközelítés leírására, amely a hagyományos „felülről építkező” fejlesztési politikát megfordítja. Ennek keretében a helyi emberek veszik a kezükbe az irányítást és alakítanak olyan helyi partnerséget, amely egy integrált fejlesztési stratégiát alakít ki és hajt végre. A stratégia a közösség társadalmi, környezeti és a szükségletet vagy kihívást tapasztaló embereket helyezi vezető szerepbe. Helyi szervezetek alakítják ki a stratégiákat és választják ki a projekteket.

A május 9-én megjelent TOP-7.1.1-16 pályázat célja a közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósításával a városi kulturális és közösségi élet megújítása, mely cél érdekében a regisztrált akciócsoport készíthetik el és nyújthatják be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS). A pályázat kiírójának a felhívásban foglaltak szerint egyértelmű szándéka, hogy egy városi akcióterületre egy stratégia készüljön.

Két hónapos előkészítő munka után május 19.-én városunkban is alakult egy ilyen akciócsoport, melyről közvetlen meghívókból, és a híradásokból is értesülhettek a csabaiak.  

A Békéscsabai Helyi Közösség, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, széleskörű társadalmi tervezési folyamat során készíti fejlesztési stratégiáját. Igénybe véve a részönkormányzatok hathatós segítségét, négy városrészben tartott találkozókon, a Csabagyöngyében és a Városházán szervezett fórumokon, munkacsoporti megbeszéléseken és sok-sok személyes interjú során kialakult egy a városban élők igényeire, szükségleteire épülő program, mely a kultúra és a kreatív gazdaság eszközeivel kívánja segíteni az életkörülmények javítását, a település kis- és nagyközösségeinek lehetőségeit. Természetes, hogy egy ilyen stratégia nem tud lefedni minden hiányt, minden érték- és érdekközösséget. Ez azonban nem indokolhatja a benne dolgozók munkájának lebecsülését, mélységes degradálását, azt a cinizmust, mellyel a Csaba TV nyilatkozott meg a kezdeményezésről, megtagadva ezzel saját nevét, és megkérdőjelezve azt a negyedszázados tevékenységet, amelyet a városban, a városért folytatott.

Óhatatlan, hogy a közéletben dolgozók egy ilyen szélsőségekkel telt korban ne kerüljenek konfrontációs helyzetekbe, de azok, akik önként vállalják egy helyi akciócsoport munkájának támogatását, akik szabadidejüket, közösségi kapcsolataikat, saját hitüket adják egy ilyen városi ügyhöz, tiszteletet érdemelnek, és nem obszcén szavakat, alpári hangnemet. Az ilyen típusú hitelrontást nehéz helyreigazításokkal, elnézéskérésekkel rendbe hozni – hiszen a stratégiaépítés sikeres, széleskörű társadalmasítási folyamatot eredményezett, így sok-sok csabai lakost, közösséget érint a pályázati szakaszban, és reméljük még többet egy eredményes döntés után.

Ha valaki más partnerekkel egyenrangúként ülhet az asztalhoz, az hidakat és bizalmat épít az emberek, magánvállalkozások, önkormányzati szervek, intézmények és ágazati érdekcsoportok között. Ezek a meg nem fogható emberi és társadalmi eredmények alkotják az alapját a konkrétabb anyagi és erkölcsi eredmények elérésének. Jelenleg Békéscsabán a közgondolkodás formálóinak sürgősen meg kell találnia a bizalomépítés és a helyi emberek bevonásának ilyen módjait. A Békéscsabai Helyi Közösség is ebben a szellemben igyekszik végezni tevékenységét, s az eredményesség érdekében elsősorban a pályázati anyag minél jobb elkészítésével foglalkozni, és nem nemtelen támadásokkal.

Forrás: a Békéscsabai Helyi Közösség sajtóközleménye

Megosztás:

Címke: ,