Elfogadták a csabai költségvetést, büntetik a zöld területen parkolókat is

2024. február 22. 09:14 | Varga Diána

A pénzügyi döntések voltak a középpontban csütörtökön, a békéscsabai közgyűlés idei első soros ülésén. A képviselő-testület vitázott Békéscsaba 2024-es költségvetéséről, de számos pályázatról is döntés született. Ezúttal is vita volt az alpolgármesterek számáról, de a képviselők nem jutottak közelebb a megoldáshoz.


Tudósításunkat időrendi sorrendben adjuk közre: az új bejegyzéseket a cikk elején, míg a régebbieket a cikk alján találja!


Adásunkat már a YouTube-on is nyomon követheti, méghozzá itt: 

 

15:56 – Lesz-e újra három alpolgármester? 

A közgyűlés szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása került a képviselők elé. Mint ismert, tavaly szeptemberben elhunyt Hanó Miklós alpolgármester, posztja azóta is betöltetlen. Bár decemberben, az előzetesen meghirdetett nyilvános napirendek között nem szerepelt, de Szarvas Péter polgármester napirendre vetette az alpolgármester személyéről szóló szavazást, és Paláncz Györgyöt (Fidesz-KDNP) nevezte meg jelöltnek. Bár a zárt ülésen a vita közel két órán át zajlott, a képviselők nem jutottak dűlőre, a tanácsnoki pozíciót betöltő politikus pedig nem kapta meg a szavazatok többségét, amelyet mind a Fidesz-KDNP frakció, mind a Szövetség Békéscsabáért-frakció méltatlannak tartott. 

A Békés Vármegyei Kormányhivatal február elején levélben hívta fel a csabai önkormányzat figyelmét arra, hogy az jogsértő módon működik és kérte, hogy a testület rendezze a helyzetet, március végéig szüntesse meg a jogsértőállapotot. A képviselő-testület az SZMSZ alpolgármesterekre vonatkozó passzusát úgy módosította volna, hogy nem konkrétan három, hanem legfeljebb három alpolgármestere lehet a városnak. A második passzus értelmében pedig a főállás mellett társadalmi megbizatásban is ellátható ez a poszt.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) arról beszélt, hogy a leírtak nagy részével bár egyetért, a jogsértő állapot fennállását visszautasította, mint mondta, szeretne nyugvópontra érni az ügyben, ezért is tárgyalnak most erről a kérdésről.

Csányi Illés (Hajrá Békéscsaba) a szakbizottság nevében közölte, hogy a testület nem fogadta el a határozati javaslatot a legutóbbi ülésen.

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) frakcióvezetőként arra emlékeztetett, hogy 2019 őszén a választási eredmények ismeretében létrejött két, 7 főből álló frakció (Hajrá Békéscsaba, Fidesz-KDNP) a közgyűlésben. Bár formálisan nem, de facto létrejött egy koalíciós együttműködés, ennek részeként egy, a Hajrá Békéscsaba-, egy, a Fidesz-KDNP-frakcióból kikerülő, egy független alpolgármestert választottak. Időközben elhunyt dr. Ferenczi Attila, majd Hanó Miklós is, így felborult ez a dinamika. A frakcióvezető megjegyezte, hogy az alpolgármester személyéről különböző intenzitásban folytak egyeztetések, de a Varga Tamás választási győzelmével felboruló erőviszonyokat azóta sem rendezték. A képviselőcsoport azt gondolja, hogy a megoldást az hozta volna, ha SZMSZ módosítás nélkül, az általuk elsőként, informális egyeztetéseken felvetett javaslatot a polgármester elfogadja. Ezt követően folytak további egyeztetések, ennek folyományaként a decemberi közgyűlésen “történt, ami történt”. Mint mondta, a helyzet nem oldódott meg, amely mögött ott a kormányhivatal megkeresése. A frakció azt látná helyesnek, ha az SZMSZ-ben nem módosulna az alpolgármesterek számára vonatkozó bekezdés, emellett kérik, hogy a Fidesz-KDNP által javasolt személyre tegyen javaslatot a polgármester, aki társadalmi megbizatásban látná el munkáját, ezzel nyugvópontra juthatnának, így pedig azt jeleznék a városlakók felé is, hogy a két fél konstruktívan tud együttműködni.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) jelezte, hogy a frakcióvezető által felvetetteket biztosítaná az SZMSZ módosítása.

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint a decemberben történtek okoztak törést a felek között fennálló bizalomban, ezért azt szeretnék, hogy ez helyreálljon, mert ez a közös érdek. De azt érzi, hogy ebben a formában nem megnyugtató ez a megoldás, ezért kérik, hogy a két passzusról külön-külön szavazzanak.

Csicsely Ilona (Fidesz-KDNP) egyetértett abban, hogy a legfeljebb háromban benne van egy harmadik alpolgármester személye, de a legfeljebb szó miatt lehet kettő is a posztot betöltők száma. Ha elfogadják az SZMSZ módosítást, akkor a törvényes rend helyreáll és bármilyen további lépés okafogyottá válik. Ezért is kérik, hogy külön szavazzanak a két pontról.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) fenntartotta véleményét, miszerint az Opauszki Zoltán által felvetettek megfelelnek a Fidesz-KDNP kérésének, de öt perc szünetet rendelt el annak kiderítésére, jogilag lehetséges-e, hogy pontról pontra szavazzanak. 

A szünet után a polgármester azzal folytatta, hogy a decemberi közgyűlésen nem sikerült dönteni a harmadik alpolgármester személyéről. Mint mondta, addig és azóta is nyitott az egyeztetésre, furcsállja, hogy december óta nem történt egyeztetésre irányuló kezdeményezés a megnyugtató megoldás érdekében. 

Bacsa Vendel jegyző kiemelte, hogy erre határozathozatalnál van lehetőség, rendeletalkotás esetében módosító javaslatot a közgyűlés előtt lehet tenni. Nincs arra mód, hogy a bekezdésekről külön szavazzon a közgyűlés, és módosító javaslatot sem lehet benyújtani már. 

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) megjegyezte, hogy módosító javaslatot nem tudtak küldeni, mert a megszabott határidő után kapták meg az előterjesztést. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) jelezte, ha az előterjesztés nem kapja meg a szükséges többséget, a továbbiakban is kész egyeztetni. 

8 igen, 6 nem, 3 tartózkodás mellett az előterjesztés nem kapta meg a szükséges többséget.

 

Új helyeken büntetik a szabálytalanul parkolókat

A belvárosban több helyen elharapódzott a parkolási helyzet, több autós ugyanis a zöld felületen parkol huzamosabb ideig, ezzel rongálva a város közpénzéből kialakított zöldfelületeket, másrészt megkerülik a parkolási övezetben a parkolási díj fizetését. Ennek orvoslására, a rend érdekében megszületett egy rendelet-módosítás, mely tiltja a zöld felületen parkolást a város bizonyos területein. 

Mely terület tartozik ide? 

  1. az Őr utca - Szabolcs utca - Szarvasi út - Kazinczy utca által behatárolt közterületek (a határoló

utcák közül az Őr utca, Szabolcs utca, Kazinczy utca esetében az utcák érintett területre eső mindkét

oldala)

  1. a Kazinczy utca - Kisszik utca - Trefort utca - Illésházi utca által behatárolt közterületek (a

határoló utcák érintett területre eső mindkét oldala),

  1. az Őr utca - Trefort utca - Gábor Áron utca - Bartók Béla út - Temető sor - Vécsey utca - Tulipán

utca - Kazinczy utca által behatárolt közterületek (a határoló utcák közül az Őr utca, Trefort utca,

Gábor Áron utca, Vécsey utca, Tulipán utca, Kazinczy utca esetében az utcák érintett területre eső

mindkét oldala),

  1. a Petőfi utca - Bartók Béla út - Munkácsy utca - Irányi utca- Kis-Tabán utca - Szarvasi út - Jókai

utca által behatárolt közterületek (a határoló utcák közül a Petőfi utca, Munkácsy utca, Irányi utca,

Kis-Tabán utca, Jókai utca esetében az utcák érintett területre eső mindkét oldala),

  1. a Dózsa György út- Szabadság tér- József Attila utca- Derkovits sor- Felső-Körös sor- Vilim

utca által behatárolt közterületek (a határoló utcák érintett területre eső mindkét oldala),

  1. Hunyadi tér,
  2. a Szabó Dezső utca az Illésházi utcától a Szabó Dezső utca 37. szám melletti átjáróig,
  3. a Rákóczi utca az Illésházi utcától a Rákóczi utca 18. szám melletti átjáróig."

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) a vita megnyitása előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a közterület-felügyeleti csoport munkatársai hosszabb ideje ellenőrzik és készítenek feljegyzéseket a rongált területekről, az övezetek meghatározása így született. Az érzékenyítésre, a lakosság tájékoztatására az önkormányzatnak 40 napja lesz, az intézkedés húsvét után lép életbe, ezt követően szabályszegést követ el az, aki a felsorolt övezetben a zöld felületen parkol, ezzel együtt eljárást is von maga után.

Dr. Juhász István (Hajrá Békéscsaba) szerint fontos az értelmező rendelkezés megalkotása, jogszabályba foglalása, amely meghatározza azt a kört, amely sértő magatartás gyakorlását jelenti a közösségre nézve. 10 ezertől 37 500 forintig terjed a helyszíni bírság kiszabása, míg 150 ezer forintig a közigazgatási eljárás keretében kiszabható bírság mértéke. Helyesnek látja a türelmi idő megszabását, a most hozott döntést pedig tudatosítani kell a lakosságban is. 

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetés elfogadásakor parkoló kialakítására is tettek javaslatot. 

Gregor László (Hajrá Békéscsaba) megjegyezte, hogy az ő körzetében is van probléma a zöldterületen szabálytalanul parkolókkal. Szerinte a módosítással vissza lehet állítani a zöldfelületek épségét. 

Paláncz György (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy az elmúlt 8 évben mintegy 1,3 millióval több jármű van forgalomban Magyarországon, vagyis ezeknek az autóknak valahol parkolnia kell, így a problémára is megoldást kell találni. A parkoló építésre elkülönített forrást fontosnak nevezte, de nem elégnek.

Dancsó Tibor (DK) nem szeretné, ha Békéscsaba 1000 karó városa lenne, pláne úgy, ahogy az önkormányzat helyezi el azokat, betonozás nélkül. A képviselő nem érti, miért nem szólítja fel a közterület felügyelet az autósokat a szabálytalan parkolásra, és egyértelműsíteni kellene, hogy nem alanyi jog a közvetlen lakás melletti parkolás. Kerékbilincsek vásárlását is javasolta, majd arról kérdezett, este dolgoznak-e az ellenőrök. Ezen kívül gond van szerinte a csikkdobálókkal, szemetelőkkel, a kutyaürüléket össze nem szedőkkel, velük szemben is szankciókat kellene alkalmazni. A meglévő parkolók jelentős részét kevés pénzből át lehetne alakítani, hatékonyabbá tenni. Most ugyanis szerinte nincsenek meg a megfelelő felfestések, emiatt az autósok távolabb állnak egymástól. Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) szerint a felfestéstől függetlenül is számos példa van rá, hogy távolabb parkolnak egymástól az autósok.

Bacsa Vendel jegyző hangsúlyozta, hogy a rendelet elfogadása után több felületen is tájékoztatják majd a lakosságot, hétfőtől a közterület felügyelők a szabálytalanul parkolókra elhelyezik a tájékoztató cetliket. A büntetésre április 2-től lehet számítani. A közterület felügyelet alapvetően hivatali munkaidőben dolgozik, de az elmúlt időszakban rendszeresen dolgoztak késő este és éjszaka is. A jegyző szerint a kerékbilincs nem megoldás, a rendőrséggel is egyeztettek a kérdésről és oda jutottak, hogy a befolyó bevételek és a beszerzés nincsenek köszönőviszonyban, az intézkedési lehetőség is kevesebb a nagyobb városokhoz képest. Helyszíni bírságra akkor van lehetőség, ha a sofőr a helyszínen van és abban az esetben is csak akkor, ha elismeri a szabályszegést. A rendelet azt is tartalmazza, mikor mentesül a jármű tulajdonos a bírság alól: ha ellopják az autóját, vagy a menetlevél szerint nem a tulajdonos vezette az autót, illetve bizonyos esetekben a tűzoltóság, mentők is parkolhatnak ilyen helyeken.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) választókerülete is érintett a problémában, ezért helyesnek véli a rendelet elfogadását. Arról kérdezett, hogy mi van akkor, ha egy terület parkolónak van kialakítva, de nem az a besorolása? A jegyző szerint a rendeletmódosítás azt a célt szolgálja, hogy a városban a parkolási helyzet rendeződjön. Több esetről tudnak, ahol “vadparkolás” alakult ki, ezzel azonban nem tudnak mit kezdeni, mert lehet, hogy ez a terület már nem is számít zöldfelületnek.

Horváth László (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy elkezdődött a városi közlekedés felülvizsgálata, ebben a parkolók is nevesítve vannak. Az Irányi utcában sokáig ferde parkolás volt, de a díszburkolat lehelyezése után a festék felkopott. Számtalan helyen lehetne még szerinte ilyen parkolóhelyeket kialakítani, melyet helytakarékosabb megoldásnak tartana. 

A polgármester szerint a fűrészfogas parkolók hátránya, hogy nehezebb ki és beállni, a hatóság sem kedveli, az a vélekedés, hogy növeli a baleseti kockázatot. Több példa is volt az elmúlt időszakban, hogy a hatóság megtiltotta az ilyen parkoló kialakítását. Ettől függetlenül felül lehet vizsgálni a kérdést.

Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) ilyen erős lakossági érdeklődést egy-egy probléma kapcsán még nem tapasztalt. A tájékoztatást és az átmeneti időszakot fontosnak tartja, kérte, legyenek következetesek és tartassák be a jogszabályt. 

Dancsó Tibor (DK) arról beszélt, hogy egy Angliában élő ismerőse 70 font bírságot kapott azért, mert egyszerre két helyre állt be. Ez alapján kérte, hogy a csabai önkormányzat is szedjen bírságot ilyen esetben.

A polgármester szerint a csabai autósok sokszor kihasználják a kiskapukat, és egyetért azzal is, hogy nem szabad tele karózni a várost. Ugyanakkor ha nincs más megoldás, akkor célszerűnek látja ezt a megoldást. 

Dancsó Tibor (DK) szerint ha van figyelmeztetés, a lakosság belátó lesz, alkalmazkodik a helyzethez. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) szerint látszik, hogy miután a parkolóőrök tavaly tovább kezdtek dolgozni, a bírságokból származó bevétel is megnőtt. Reméli, hogy ez visszatartó erőnek számít majd. 

A grémium 17 igennel fogadta el az előterjesztést.

 

14:43 – Esélyegyenlőségi projekt indulhat

Szintén a Fenntartható városfejlesztés felhívásban pályázhat a csabai önkormányzat, ezúttal esélyegyenlőségi programra. A támogatott tevékenységek között szerepel a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás, közösségi programok létrehozása a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére; a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása, valamint egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése. A város ezúttal 2 milliárd forint összegű támogatásra nyújthat be igényt.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) alpolgármester megjegyezte, az előzőekhez hasonló projektekhez ún. soft projekteket is vállalni kell, majd hozzátette, az előző fejlesztési ciklusban nem feltétlenül úgy valósultak meg ezek a soft programok, mint ahogy azoknak kellett volna. Arról is beszélt, hogy ilyen feszített költségvetés mellett nagy segítség lehet egy ekkora volumenű támogatás. Kérte, hogy a meglévő erőforrásokra építve, a költségvetést segítve tervezzék ezt a projektet, benyújtás előtt pedig vagy a munkacsoport, vagy a szakbizottság lássa a tervezetet. 

Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) szerint érdemes hosszú távú tervet előkészíteni, arányosan lebontani a feladatokat, összegeket, az önkormányzatot is belevonni a munkába.

A grémium elfogadta az előterjesztést.

 

Közgyűlés 2024.02.22.-én Békéscsabán. Fotó: behir.hu/Such Tamás

 

14:20 – Újabb kerékpárutak épülhetnek

Szintén a „Fenntartható városfejlesztés" egyik felhívására pályázna az önkormányzat, méghozzá 1 milliárd 760 millió forint értékben. A tervek között szerepel a Kossuth tér - Széchenyi utcai, a Szabadság téri, az  Ihász utcai, , a Batsányi utcai, a Temető sori (a Bartók Béla út és a vasútállomás között), a Gőzmalom tér - Kórház utca - Vandháti út - Kerekes György u. nyomvonalon, valamint a Kazinczy utca hiányzó részein kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakaszainak megvalósítása. Emellett felújítanák a kerékpárutat a Tulipán utcában, az Orosházi úton, és a Petőfi utcában, míg a Szarvasi utat és a Berényi utat a Szabolcs utca - Károlyi Mihály utca - Munkás utca között kerékpárút segítségével kötnék össze.  

A módosító javaslat szerint a városfejlesztés a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézettel konzorciumban nyújtja be a pályázatot. 

Paláncz György (Fidesz-KDNP) nagy örömmel olvasta az előterjesztést, amellyel 10 helyen valósulhat meg kerékpárosbarát beruházás. Örül, hogy a pályázat segítségével megoldódhat egy rossz állapotú útszakasz felújítása is. 

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint magasra tették a lécet, hiszen 10. alkalommal nyerte el a város a kerékpárosbarát település címet. 2010-et követően megvalósult 85 kilométernyi kerékpáros infrastruktúra, nem kevés forrást tudott az önkormányzat erre áldozni, mintegy 10 milliárd forint értékben. Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a vasútállomás és az autóbusz pályaudvar területén óriási mennyiségű kerékpár van, ezért szerinte keresni kellene a lehetőséget modern, fedett kerékpártárolók kialakítására.

Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) arra hívta fel a figyelmet, hogy kerékpárforgalmi létesítmények építéséről is szó van, ez közúton felfestett, zárt vagy nyitott sávot jelent. 

Horváth László (Fidesz-KDNP) a Szabadság térre tervezett kerékpárút kialakításáról beszélt, ugyanis mint mondta, a Lencsési lakótelep és a Berényi út között szabályosan nem lehet végig kerékpárúton közlekedni, ezt a helyzetet szünteti majd meg az új létesítmény. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) is azt erősítette, hogy cél a szabálytalan kerékpározás megszüntetése a gyalogos járdákon, a másik ilyen problémás szakasz a Széchenyi utcán van, a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt. Mint mondta, ha meg tudják építeni ezeket a kerékpárutakat, szabályosan lehet majd kerékpárral közlekedni itt is.

Nagy Ferenc (Hajrá Békéscsaba) nagy jelentőségűnek tartja a tervezett projektet. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy Jaminában nagyon rossz állapotú a kerékpárút, és a hálózatossággal adósak maradnak, mert csak bizonyos szakaszok készültek el eddig. Ezek a biztonságot szolgálják majd.

Szente Béla (Fidesz-KDNP) is a fedett kerékpártárolók kiépítését szorgalmazta, amelyek esetén az elektromos rollerek lezárására is gondolni kellene. Arra is felhívta a figyelmet, hogy újabb fajta lehetőséget kellene találni a támasztófelületre. Megjegyezte, hogy praktikus lenne elgondolkodni azon, hogy a Gyulai úton a kórház oldalában is kialakítsanak egy kerékpárutat. 

 

Közgyűlés 2024.02.22.-én Békéscsabán. Fotó: behir.hu/Such Tamás

 

Fülöp Csaba azt kérdezte, hogy az Őr utca végén nem terveznek kerékpárutat, Dancsó Tibor (DK) pedig a közösségi kerékpáros rendszer kiépítéséről kérdezett. 

Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy az Őr utcát nem vizsgálták a forrás szűkössége miatt, inkább a hálózatból hiányzó szakaszokra koncentráltak. A közösségi kerékpár rendszerről azt mondta, hogy a közbeszerzés megtörtént, de szükség van még az adásvételi szerződés megkötésére, a vállalkozónak a kerékpárok beszerzésére, leszállítására év végéig van lehetősége.

A testület elfogadta az előterjesztést.

 
14.10 – Nagyszabású projekttel folytatódhat a belváros felújítása

Megjelent a „Fenntartható városfejlesztés" tárgyú, TOP Plusz pályázati felhívás, amelyre Békéscsaba és várostérsége jogosult pályázatok benyújtására.

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Békéscsaba vonatkozásában 1 milliárd 620 millió forint, amelyből zöldinfrastruktúra és közösségi terek építése valósulna meg.

Az első helyszín a Derkovits sor Élővíz-csatorna partja lehet a Bánszki és Vilim utca közötti szakaszon, ahol a közterületi parti sétány burkolatának rekonstrukcióját végeznék el, a Derkovits sorral párhuzamos parkolók melletti "kiszálló" térburkolatot újítanák fel, de zöldfelület rekonstrukció, utcabútorzat telepítés is elképzelhető közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakításával, a sétány közvilágításának kiépítésével, az összegyűlt csapadékvíz elvezetésének megoldásával, a besűrűsödött növényzet rekonstrukciójával, ritkításával.

A másik érintett rész a Penza lakótelep lehet, ahol a KRESZ park teljes körű rekonstrukcióját, a kapcsolódó zöldfelület felújítását, közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítását tervezik.

A Szabadság téren járdafelület rekonstrukció, a középső részen közvilágítás és zöldfelület rekonstrukció, valamint utcabútorzat kihelyezése valósulhat meg. A Szabadság tér felújítása során a Bánszki utcai kereszteződésnél található, járművek elől elzárt terület a továbbiakban is megmarad. A rendőrség felőli oldalon a kerékpárhálózat rekonstrukcióját szolgáló projekt terveinek figyelembevételével a járdafelületet fel kell újítani. Ezen az oldalon a kormányhivatal épülete előtt szükséges az elöregedett fenyőfák eltávolítása, növényfelület pótlása.

A Posta köz esetében útfelújítás, járdafelület rekonstrukció, valamint a növényzet rekonstrukciója a cél. 

A Munkácsy utcában a járdafelület szükség szerinti rekonstrukciója, valamint a postával szembeni részen a növényzet rekonstrukciója merült fel a tervek közt. 

A Munkácsy téren a "dühöngő" sportpálya és kerítés felújítását,  fitnesz eszközök telepítését, utcabútorzat, zöldfelület, közvilágítás (parkvilágítás) rekonstrukcióját, valamint a közterületi térfigyelő rendszer kiépítését tervezik. 

A Boczkó Dániel téren is a térburkolat, a zöldfelület, az utcabútorzat, valamint a közvilágítás rekonstrukciója merült fel, közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakításával együtt.

A Veres Péter utcai a park fejlesztéshez a zöldfelület rekonstrukciója mellett játszóeszközök telepítése, a játszótérhez napvédelmi létesítmény létesítése, utcabútorzat, kerékpártároló telepítés, vízvételi hely/ivókút kiépítése, járda építés, parkoló kialakítása, térfigyelő kamera elhelyezése, tűzrakóhely kialakítása, közvilágítás kiépítése tartozna.

Az Erzsébet lakóparkban pihenőpark kialakítása (utcabútorok, filagória, ivókút, kerékpártároló, zöld növényzet rekonstrukció, virágok), a Kertész utcában rekortán futópálya építés, utcabútorok, valamint fitnesspark kialakítása (fitness eszközök, 1 db kosárlabda palánk, ivókút, kerékpártároló, árnyékolt rész) a cél, valamint a Thermál kút környéki terület tereprendezése, a zöldterület rekonstrukciója.

A CsabaParkban a Körte sori részen a kutyafuttatót bővítenék, energetikai fejlesztést hajtanának végre (napelem bővítés) és eszközöket szereznének be.

A Kazinczy -Tinódi utca sarki közterületen a térburkolatot, zöldfelületet, utcabútorzatot, közvilágítást, a kültéri ülőszobros - szökőkutat, medencét újítanák fel, a medencébe vízi növényeket telepítenének, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszert alakítanának ki.

Az Öntözött rét NATURA 2000 területen úgynevezett “T” fákat helyeznének el, amelyek a ragadozó madarak számára szolgálnak leshelyül, emellett őshonos fajú fa- és cserjesávokat telepítenének.

A Bánszki udvaron (Szabadság tér és Derkovits sor közötti emeletes lakóépületekkel körben határolt terület) is felújítanák a sportpályát és fás ligetet. A pályát feleznék, az út felőli szakaszon parkolókat alakíthatnak ki. A sportpályával szemközti ligetes részen a fák karbantartásán túl sétautak kialakítása, utcabútorok elhelyezése is a tervek közt szerepel. A ligetes rész és az út csatlakozásánál gyephézagos térkő elhelyezésével kell segíteni az ide érkezők megállását.

Az előterjesztő utolsóként megjegyzi: a fenti pályázat benyújtása kizárólag akkor lehetséges, ha az Építési és Közlekedési Minisztérium keretén belül működő Zöldinfrastruktúra Tervzsűri a szakmai koncepciót jóváhagyja. 

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) örömtelinek nevezte azt, hogy újabb fejlesztések kerülnek a közgyűlés elé, hiszen Paláncz György korábbi hozzászólásához csatlakozva kiemelte, hogy nemcsak a csabaiak, hanem az ide érkezők is értékelik azt, hogy folyamatosan szépül a várost, ráadásul ez a több mint 1,5 milliárdos  projekt nemcsak a belvárosban indul, hanem több helyszínt is magában foglal.

Gregor László (Hajrá Békéscsaba) hangsúlyozta, hogy már nagyon várták a TOP Pluszban azt a lehetőséget, hogy térfigyelő-kamerákat helyezzenek ki a Munkácsy téren is, emellett szintén örvendetes a Kazinczy utcai rendelőnél található zöldfelület rendezése is.

Nagy Ferenc (Hajrá Békéscsaba) arra hívta fel a figyelmet, hogy már nagyon régóta várt fejlesztéseket hajthatnak végre, ráadásul két jaminai helyszín is szerepel a projektben, az Erzsébet lakópark megújulását is sokan várják már.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) a Boczkó Dániel teret emelte ki, hiszen a vonattal érkezők többsége elsőként erre sétál. Véleménye szerint fontos, hogy itt is megtörténik a zöld területek rendezése, ami nagyon pozitív hír, de Gregor Lászlóhoz csatlakozva a kamerarendszerre és a közbiztonság fontosságára is felhívta a figyelmet.

A testület 16 igennel egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

 

13:57 – Így alakul az óvodai csoportok száma Békéscsabán

Békéscsaba önkormányzata fenntartásában 8 óvoda működik 18 telephelyen. Az intézményekbenjelenleg 70 csoportban 1524 gyermek vesz részt óvodai nevelésben. A 2024/2025 nevelési évre történő jelentkezési eljárásban szükséges meghatározni az indítható óvodai csoportok számát.

A 18 óvodai telephely 521 szabad férőhellyel rendelkezik a 2024/2025-ös nevelési év tervezésénél. Az óvodai csoportok létszáma tekintetében a köznevelési törvény 13 fős minimumlétszámot határoz meg csoportonként, és maximum 25 főben állapítja meg a számított létszámot, az átlag csoportlétszám 20 fő. Az önkormányzati óvodákban jelenleg az átlagos csoportlétszám: 21 fő/csoport.

A területi védőnői hálózat adatközlése szerint a védőnői ellátásban részesülő óvodába jelentkezésre kötelezett gyermekek létszáma Békéscsabán 386 fő. Szintén a békéscsabai védőnői hálózat adatai alapján a városban élő 2,5 éves - 3. életévüket 2024. december 31-ig betöltő - gyermekek száma 148 fő, esetükben dönthetnek a szülők az óvodába járás megkezdéséről. A jelenleg zajló, 2023/2024-es nevelési évre 426 fő gyermek jelentkezett önkormányzati fenntartású óvodába.

A 2023/2024-es nevelési évben az intézményi szabad kapacitást figyelembe véve két óvodát érint jelentősebb mértékben gyermeklétszám csökkenés, ott 1-1 óvodai csoport szüneteltetéséről döntött a fenntartó. A Hajnal utca 12. szám alatti feladatellátási helyen és a Lencsési Óvoda felvételi körzetében a szüneteltetés fenntartását javasolják.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy elindul az óvodai jelentkezés, az intézmények nyílt napokkal várják a szülőket és a gyerekeket, a közösségi oldalaikon, a város honlapján és a Csabai Mérlegben is megtalálhatóak lesznek az időpontok.

A testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

 

 

13:49 - Békéscsaba 2024-ben is részt venne a közfoglalkoztatási programban

Beszámoló került a képviselők elé a helyi közfoglalkoztatásról, melynek célja, hogy az így foglalkoztatottak olyan munkát végezzenek, amely a város fejlődését, az itt élő emberek életminőségének javítását szolgálja azzal, hogy értéket teremt, másrészt a közfoglalkoztatásban résztvevők éppen ezért fontosnak, a társadalom aktív tagjának érezzék magukat.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya és a Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, illetve a Belügyminisztérium 2023-ban összesen 75,2 millió forint támogatással segítette az önkormányzat közfoglalkoztatásának megvalósítását, amelyhez az önkormányzat 5,6 millió forint önrészt biztosított 

A járdalap és betonelem gyártást végző munkacsoport 2023-ban 85 járdalapot, illetve 1 490 szegélykövet gyártott, amelyeket az önkormányzat beruházásainál, illetve közterületek minőségének a javításánál használtak fel.

Az önkormányzat kezelésében lévő területeken tavaly is a közfoglalkoztatottak végezték a kaszálást, parlagfű mentesítést, űrszelvények tisztítását, ágaprítást és az erdőtisztítást 214 ezer négyzetméteren, míg cserjét 8 103 négyzetméteren irtottak.

Békéscsaba 35 hektáros belterületén napi rendszerességgel szedték a hulladékot, esetenként illegális hulladéklerakókat számoltak fel, ezzel 55 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze.

A lakhatási kihívásokkal küzdő személyek foglalkoztatására kiemelt támogatással kerülhetett sor, 2023. február 28. napjáig 11 fő, 2023. március 1. napjától ismét 10 fő foglalkoztatási és bérköltségei mellett a szükséges dologi költségeket is finanszírozta a központi költségvetés. A programban felnevelt 9 740 egynyári virág elsősorban a közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek között került kiosztásra és elültetésre.

A közfoglalkoztatottak részt vettek a szociális tűzifa felhasogatásában és szortírozásában is. 

 

13:47 – Változnak a szociális térítési díjak

Számos szolgáltatás ára emelkedhet a szociális szférában Békéscsabán, köztük a szociális étkeztetésben, az Életfa Idősek Otthonában és a Hajléktalanok Átmeneti Szállóján is. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) kiemelte, hogy bölcsődei térítési díjat nem, az Életfa Idősek Otthonában az 5%-ot sem éri el a napi intézményi térítési díj emelése, mértéktartónak nevezte a javaslatot. 15 igennel fogadták el az előterjesztést.

 

13:39 – Így alakulhatnak az adóbevételek

A közgyűlés rendszeresen áttekinti a helyi adóbevételekkel kapcsolatos számokat, a 2024-es tervezés alkalmával pedig az is kiderült, hogy milyen mértékű bevételre számít idén a városvezetés.

2023 elején a képviselők leginkább a magas infláció miatt aggódtak, de az előterjesztő szerint az év második felében már elindultak a kedvező folyamatok a gazdaságban, például az infláció csökkenése, a nyersanyagárak mérséklődése, a GDP minimális emelkedése, valamint a hitelpiac élénkülése.

 

Az előzetes aggodalmak ellenére a csabai vállalkozások az árbevétel-várakozásokban továbbra is emelkedést prognosztizálnak, ugyanakkor az inflációnak továbbra is lehet árfelhajtó hatása, amely befolyásolhatja az iparűzési adót is. 

Az előterjesztést elfogadta a testület.

 

12:30-13:30 – EBÉDSZÜNET

 

Galéria

 

9:32 – Elkészült a 2024-es költségvetés, így látják a képviselők

Elkészült a 2024-es költségvetés, amely a legfontosabb dokumentum a város gazdálkodása szempontjából. A büdzsé rögzíti ugyanis azt, hogy ebben az évben mekkora összeget költhet a város a különböző területekre, szolgáltatásokra, fejlesztésekre, illetve mekkora kiadásokkal kell számolnia. Egy táblázatban gyűjtöttük össze, hogy mekkora volt a költségvetés főösszege az elmúlt években: 

 

 

A vita elindítása előtt Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) összegezte a 2024-es költségvetés megszületéséhez vezető folyamatot. Mint mondta, több lépésben történtek meg az egyeztetések. A dokumentumból kiderül, milyen szerteágazó feladatokat kell ellátnia az önkormányzatnak, vagy jogszabályi, vagy önként vállalt feladatként. Az élet szinte minden területével kell az önkormányzatnak foglalkoznia, éppen ezért a lakosság joggal várja el, hogy a város minden évben előre lépjen, legyenek értékelhető fejlesztések. 

A 2024-es költségvetést a megbízhatóság szóval jellemezte, ezt azzal indokolta, hogy az emberek egymással való viszonyában ott a kölcsönösség, a különböző közösségek, magánszemélyek bizalommal lehetnek az önkormányzat működése iránt. Kiemelte a bérfejlesztést az oktatási intézményekben, a polgármesteri hivatalban, kulturális szférában, utóbbi két esetben 10 százalékos illetményemelés várható márciustól. Készülnek az uniós pályázatok beadására. A városvezető a vállalkozókra, illetve a tőlük befolyó iparűzési adóra is kitért, mint mondta, számíthatnak arra, hogy a buszhálózat- vagy közterület fejlesztéssel az önkormányzat partnerként lép fel. Az idősekkel kapcsolatos viszonyról azt mondta, élő a kapcsolat velük, jó színvonalon működő szociális hálózat van Csabán. A családok támogatása közt említette a nyári napközis táborokat, míg a sportszektor segítése kapcsán a pénzügyi támogatásról beszélt, valamint arról, hogy a Vagyonkezelő Zrt. kezeli a sportlétesítményeket, minimális bevétel mellett. Az elesetteket lakhatással, tűzifával segítik. A zöld felületek óvása érdekében támogatják az illegális hulladéklerakók felszámolását, a biohulladékok és szelektív hulladék elszállítását. Rámutatott, hogy a városszépítés is tovább folytatódhat pályázati segítséggel, terület-rehabilitációval, de tervezik kerékpárutak felújítását, építését is. 

 

Közgyűlés 2024.02.22.-én Békéscsabán. Fotó: behir.hu/Such Tamás

 

Úgy összegzett: az elmúlt ciklusban a város tovább épült, szépült. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem mindenre tudnak forrást biztosítani, egyelőre -500 millió forint a szaldó, továbbra is magasak az energiaköltségek, nemrég a víz- és csatornadíjakat is emelte a víziközmű-szolgáltató. Tavaly sem hagyta magára a kormány az önkormányzatot, csak az elmúlt évben az energiaárak kompenzációjára év közben mintegy 700, majd az év végén további 400 millió forint érkezett, valamint az Árpád-fürdő fenntartására is érkezett támogatására.

Juhász István (Hajrá Békéscsaba) felidézte, hogy az elmúlt években mindig kapcsoltak jelzőt a költségvetéshez, idén azonban nem használhatnak negatív jelzőt. Csatlakozva a polgármesterhez, az idei büdzsét a megbízhatóság költségvetésének nevezte, ugyanakkor véleménye szerint fontos, hogy ez a megegyezés költségvetése is legyen, melyet a képviselők a jó ötleteket, módosításokat összeadva szavaznak meg. Módosító javaslataival kapcsolatban elmondta, hogy hozzanak létre egy 2 milliós alapot a nyugdíjas szektor támogatására, 8 millióból szerezzen be egy eszközt, ami a nyugdíjasok életkörülményeit javítja szén-monoxid mérők vásárlásával. Szigeti Béla gondolatait tolmácsolva (aki előzetesen jelezte, hogy nem vesz részt az ülésen – a szerk.) kiemelte, hogy fordítsanak 40 millió forintot parkolóhely-bővítésre, 3 millió forintot pedig a zöld területeket védő karók kihelyezésére.

Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) szerint a korábbi évekhez hasonlóan stabil a költségvetés, köszönetét fejezte ki az önkormányzat munkatársainak az előkészítő munkáért. Kiemelte, hogy a földutak karbantartására 10 millió forintot javasolt, belterületi földutakra szintén 10 millió forintot, a járda fejlesztési programra minden évben legyen egy 20 millió forintos előirányzat, emellett pedig létesüljön a belterületi földes utcák, járdák fejlesztésére szintén egy  10 milliós előirányzat.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) jelezte, friss hír, hogy az államkincstár értesítette az önkormányzatot további központi támogatás érkezéséről, ennek összege 38 millió 650 ezer forint.

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint a tervezési folyamat bonyolultabbá vált, de többet tudtak beszélni a költségvetés pontos összeállításáról, ugyanakkor most is voltak nehezítő körülmények, ahogyan pozitív folyamatok is, akár a helyi adóbevételeket tekintve. Hangsúlyozta azt is, hogy olyan többletfelfeladatokat is lehet vállalni, amelyek a tavalyi maradvány összegekből finanszírozhatók. Véleménye szerint kedvező körülmény, hogy a bevételek tervezésénél kormányzati támogatással is számolhat az önkormányzat. Meglátása szerint az is kedvező, hogy az infláció mértéke csökkent, a legutóbbi adat szerint ez 4 százalék, valamint az energiaárak csökkenése is érzékelhető. A kedvezőtlen körülmények közé sorolható, hogy jelentős mértékben nőtt a szolidaritási hozzájárulás, ez 1,5 milliárd forint, de ide sorolja azt is, hogy az óvatos tervezés miatt a városüzemeltetés terén ugyan kis visszalépés tapasztalható, azonban év közben ez még alakulhat jobban is. Hangsúlyozta, hogy az ingatlanértékesítés területén az óvatosság és a bölcsesség jelent meg, az idei szám közelebb áll a realitásokhoz. Leszögezte, hogy idén fejlesztési hitel felvétele nem lesz szükséges, ez azt mutatja, hogy kellő a stabilitás. Felidézte, hogy volt nyomás az önkormányzaton a béremeléseket tekintve, de azoknál az intézményeknél is megoldották az emelést, amelyek kimaradtak a központi béremelésből. Zárásként hozzátette, hogy számos módosító javaslat érkezett a Fidesz-frakcióból is, például a járdafelújítás, a közbiztonság és közlekedésfejlesztés, a parkolóhely-bővítés, valamint a mikrovállalkozások fejlesztése terén, a bizottsági ülések is azt mutatják, hogy jól működött a közös munka, konszenzusos megoldások születtek, ezért a költségvetés elfogadását javasolják majd.

Nagy Ferenc (Hajrá Békéscsaba) jelezte, hogy szokása ellenére ő maga is tett módosító javaslatot a költségvetéshez. Mint mondta, látszik, hogy az igények a kiadási oldalon jóval magasabbak, mint amekkora  a város bevétele, ez szerinte azt jelzi, hogy a testület tele van gondolattal, ötlettel. Megjegyezte, hogy a képviselőktől sok gyalogátkelő kialakítására, térfigyelő kamerák kihelyezésére érkezett javaslat, magasabb összegben, mint amennyire keret van, ezért ennek az előirányzatnak a növelését kérte. Az alpolgármester hozzáfűzte: reálisabb és kevesebb kockázatot rejt az idei költségvetés, mint a tavalyi, ugyanakkor színesebb is és jobban fókuszál, több forrást biztosít a lakossági igényekre. Úgy látja, a város jobban gazdálkodott az elmúlt időszakban, a megspórolt pénzt pedig áthozták erre az évre. 

Miklós Attilának (Szövetség Békéscsabáért) az eddigi kölktségvetések kapcsán a Covid, háború, Brüsszel, infláció szavak jutottak eszébe, most pedig a választási költségvetés. Reflektált a polgármester azon mondatára, miszerint lehetőség nyílik Békéscsabán a minőségi szolgáltatások nyújtására – a képviselő szerint ezt nem most, hanem az elmúlt 10 évben kellett volna megtenni, majd megjegyezte, ez az utolsó költségvetés, amit Szarvas Péter szignóz.

 

 

A városvezető erre úgy reagált: a Brüsszel szó senki szájából nem hangzott el, és nem arról beszélt, hogy most indultak minőségi szolgáltatások, hanem arról, hogy a város élt azokkal az urbanizációs, modern fejlesztésekkel, amelyek a város számára adottak voltak. A költségvetést továbbra is reálisnak, a megbízhatóság költségvetésének nevezte.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) arra emlékeztetett, hogy az elmúlt évek költségvetésének tervezését sorra befolyásolta a koronavírus-járvány, a szomszéd országban kitört háború, az energiaválság, ugyanakkor rendkívülinek nevezte az idei tervezést abban a tekintetben, hogy ilyen hatás nem érintette a költségvetést 2024-ben. Kiemelte az önként vállalt feladatokra fordított 4 milliárd forintot, de mint mondta, a kötelező feladatokra fordított összeget is sikerült növelni. Jó példaként említette az intézményi státusz igények kezelését, bővítését, ahogyan azt is, hogy az elmúlt 30 évben nem volt rá példa, hogy az adóbevételekből 10 százalékos béremelésre volt lehetőség. Az alpolgármester arról is beszélt: 130 millió forintból 10 sportlétesítmény újulhat meg. Evidensnek tekinthető, hogy a felsőoktatásban tanulókat, életkezdési támogatást nyújtanak, járdaprogram indulhat, növelik a közbiztonságot, külön figyelnek az idősekre. Biztosított a kulturális intézmények működése, magas színvonalon – sorolta.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint a büdzsé megalapozza az idei működést. Az elmúlt évek költségvetési főösszegeit áttekintve megjegyezte, hogy a működési főösszeg 8 százalékkal növekedett 2023-hoz képest, míg a beruházási főösszeg hasonló szinten maradt, de a teljes főösszeg tekintetében így is 2 milliárd forint a növekmény az előző évhez képest. A működési főösszeget elemezve megjegyezte, ez azt jelzi, hogy saját jogon szerzett bevételekből működik a város. Visszatért a mikrovállalkozások támogatása a Covid-előtti időszakból, de új programok is indulnak. A pozitív állapot kialakuklását a megfontolt tervezési folyamatra vezette vissza a 2023-as kiemelkedő adóbevételek, valamint a 2024-re áthozott, megspórolt pénz mellett. Kiemelte az iparűzési adó teljesíthetőségét, a kommunális feladatok ellátását, a szociális, háziorvosi támogatások folytatását. A közbiztonsági beruházásokra fordítható előirányzat emelése kapcsán arról kérdezett, hogy a megemelt összeg a tervezésen túl elég lesz-e a  kivitelezésre is.

Dancsó Tibor (DK) elsőként leszögezte, hogy most még terveznek, de sok minden változhat, a költségvetés anyagi lehetőségektől és politikai dolgoktól is függ. Kiemelte, hogy az elmúlt 5-10 évben sem állt meg Békéscsaba népességének fogyása, ez az esetleges beruházások miatti nagyobb munkaerő szükséglet miatt is lényeges kérdés. Felhívta a figyelmet arra, hogy több száz ember van várólistán a nyugdíjasokat fogadó intézményeknél és ugyan sok fiatalt támogat a város, de Békés 30 millió forintot oszt ki iskolakezdési támogatásként, Békéscsabán jóval kisebb ez az összeg.  Hozzátette: a köztemetők állapotával mindenképp foglalkozni kell, a 17,6 százalékos inflációra utalva pedig kiemelte, hogy az intézmények nem biztos, hogy megbírkóznak ezzel.

 

Közgyűlés 2024.02.22.-én Békéscsabán. Fotó: behir.hu/Such Tamás

 

Paláncz György (Fidesz-KDNP) is felelevenítette a tavalyi tervezési folyamatokat, véleménye szerint idén is alapos tervezés zajlott. Békéscsaba egy élhető, kellemes város, sok idelátogató ezt vallja, éppen ezért szerinte fontos, hogy folytassák a közelmúltban elkezdett munkát, akár a kulturális fejlesztések területén. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat foglalkozik azokkal, akik támogatásra szorulnak, valamint, hogy egy 60 milliós járda fejlesztési keret került be a költségvetésbe, de gondolnak az ifjúságra, a családokra és az idősekre is. Összegzésképp egy komplex költségvetésnek nevezte az idei büdzsét, amit támogat majd.

Tarné Stuber Éva osztályvezető polgármesteri kérdésre kiemelte, hogy a frissen érkezett támogatás címkézett, de nem kötött a felhasználás, ez főként kulturális területre fordíthatják majd.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) a felmerült kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a járda fejlesztésre fordítandó 60 millió, illetve az esetleges 20 millió forintot is egységesen osztaná el a kerületek között, a parkolóhelyek bővítését tekintve pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hely 1,5-2 millió, ezért ezt tervezésre fordítaná, hogy amennyiben van lehetőség, akkor már meginduljon a kivitelezés. Felidézte, hogy az intézmények előtti parkolást már az utóbbi években elkezdték, most ezt a Vandháti úti iskolánál folytathatják.  A temetkezési helyeket érintő felvetésre úgy reagált, hogy az egyházi fenntartású temetőket tekintve még van hely. Hozzátette: valós a helyzet a nyugdíjas bentlakásos intézmények esetében, de erre a feladatra nem érkezett uniós forráslehetőség.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) kérdésében felvetette, hogy a képviselők javasolhatnak-e helyszíneket parkolóhelyekre, illetve a járdafejlesztést tekintve lehet-e szükség tervezésre.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) megerősítette, hogy erre nyílhat lehetőség, de értékelni kell azokat, hogy hol és mennyire indokolt, ehhez komplex tervezés kell. A járdafejlesztést tekintve olyan helyszíneket javasolna, ahol tervezés nélkül megoldható a felújítás.

Paláncz György (Fidesz-KDNP) a parkolásra visszatérve fontosnak tartja az előzetes tervezést, de azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen parkolókra van engedélyes terv, ahol esetleg már a konkrét megvalósítás is megtörténhet.

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) azt kérte, hogy a testület tagjai segítsék elő a tervezési folyamatot, hogy mely utca-szakaszok jöhetnek szóba, ebben a hivatal szervezeti egységeinek segítségét is kérte A pontos kalkuláció érdekében kérdezte, hogy mekkora a képviselői célelőirányzat és a járda felújításra fordítható összeg.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) arra hívta fel a figyelmet, hogy nem egyszerű a feladat, de el kell kezdeni a tervezést. 300-400 négyzetméternyi fejlesztésben lehet gondolkodni körzetenként. Mint mondta, márciusra már látszik, mekkora a beruházási volumen, és a ráfordítható összeg is.

A módosító javaslatokról szóló szavazás egy ponton megakadt, mert a képviselők között nem volt egyetértés a választókerületi célelőirányzatok kapcsán, felmerült ugyanis, hogy a listáról testületbe került képviselők hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Miután a jegyző rögzítette, hogy ez a felvetés a törvényes működés szabályainak ellentmond, ez pedig a testületre nem igaz, Tarné Stuber Éva osztályvezető azt kérte, hogy ezt a helyzetet ne most, a költségvetés elfogadásakor tárgyalják, hanem induljon vizsgálat az ügyben, a testület pedig térjen vissza a döntési folyamatra.

Ezt követően a 2024-es költségvetésről szóló rendelet tervezetet a testület elfogadta a testület.

 

9:12 – Napirend előtt: Pedagógus-béremelés, csabai fejlesztések, akkumulátorgyár 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) a nyilvános napirendi pontok tárgyalása előtt jelezte, hogy két hete Békéscsabán járt a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, az egyeztetésre a megye településeit, országgyűlési képviselőit, a vármegyei önkormányzat elnökét hívták meg. Ezen az egyeztetésen elhangzott, hogy Békés felkészült az új befektetések fogadására, az együttműködésre. Másik témaként említette, hogy a köznevelésben dolgozók bérfejlesztése január 1-jétől visszamenőleg két ütemben történik meg a csabai, önkormányzati fenntartású intézményekben, a márciusi fizetésben ez már mindenkinél megjelenik. A bérfejlesztésre több mint 300 millió forintot kapott a város a kormánytól.

Paláncz György (Fidesz-KDNP) csatlakozva a pedagógus-béremelés témájához arra emlékeztetett, hogy a városhoz már csak az óvodák tartoznak fenntartás szempontjából. Arról kérdezett, hogy miért két ütemben kapják meg a béremelést a pedagógusok, hiszen a pedagógusok más hazai városokban és a köznevelésben mindenhol egyszerre kapták meg a béremelést. Szarvas Péter erre úgy reagált, hogy hátrány nem éri a dolgozókat, ez egy operatív, belső intézkedés eredménye volt.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) jelezte, hogy az utolsó pillanatban érkezett meg a részlet jogszabály, de azt kérték az intézményvezetőktől, hogy a minimális bérfejlesztést hajtsák végre, majd amint a pontos számítások is elkészültek, az optimális bérfejlesztés is lehetővé vált.

Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) Szíjjártó Péter külügyminiszter bejelentéséhez kapcsolódóan arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány a Pécs, Szeged, Békéscsaba tengelyen gondolkodik fejlesztésben, de ezek közt akkumulátor gyárakról volt szó, ezért arról kérdezett, ilyen megkeresés van-e Békéscsaba tekintetében. A polgármester erre úgy felelt, hogy ilyen szándékról nem, de közúti fejlesztésekről tud, példaként említette az M47-es tervezésének előkészítését, valamint a már zajló vasútfejlesztést a magyar-román határig, illetve a reptér fejlesztését. 

Nagy Sándor (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy a térség országgyűlési képviselőjének képviseletében részt vett a HIPA-val folytatott egyeztetéseken, ezeken nem merült fel az akkumulátor gyárak építése Békéscsabán, ugyanakkor az ilyen üzemeknek beszállító fémipari cégek ide települése nem kizárt.

 

Írta: Varga Diána, Kovács Dávid

További programok »

FEL