Ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra?

2019. november 16. 08:26 | behir

Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek vehetik igénybe.

A biztosítottak a társadalombiztosítás keretében valamennyi ellátásra, így például táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, öregségi nyugdíjra is jogosultságot szerezhetnek, és az egészségügyi szolgáltatást is igénybe vehetik.

A munkavállalók, vállalkozók, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak és további biztosítottak mellett a nyugdíjasok, járadékosok, szociálisan rászorultak, kiskorúak, tanulók és más személyek is jogosultak a társadalombiztosítás egészségügyi ellátásaira.

Ha a munkaviszony a megszűnést megelőzően legalább 45 napig fennállt, akkor a megszűnést követő további 45 napig még járulékfizetés nélkül igénybe vehető az egészségügyi szolgáltatás. A középiskolások diákigazolványa október 31-ig érvényes, jogosultságuk szintén 45 nappal, december 15-éig hosszabbodik meg.

Lényeges szabály, hogy a foglalkoztatónak a dolgozó bejelentésén túl igazolást is kell kiadnia a biztosított részére a bejelentés teljesítéséről, a foglalkoztatás kezdetének, megszűnésének tényét is be kell jegyeznie a TB igazolványba. Nagyon hasznos, ha Ügyfélkaput nyitunk, mert az interneten egyszerűen tájékozódhatunk bejelentett adatainkról.

Fontos tudni, hogy abban az esetben, ha az egészségügyi ellátásra jogosultnak megszűnik a munkaviszonya, vagy a nappali tagozatos tanuló, hallgató diákigazolványa már nem érvényes, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága is megszűnik, ezért ha arra más jogcímen nem szerez jogot, havonta 7 500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett magánszemélynek 15 napon belül kell bejelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.                                                                                             

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL