Készítsen logót a Jókai Színháznak!

2016. július 7. 04:54 | Laczkó Viktória

Logópályázatot írt ki a Békéscsabai Jókai Színház. A logó a színház arculatában, kampányaiban, online felületein és rendezvényein és minden tevékenységében meg fog jelenni.

A pályázat tárgya: Logótervezés a Békéscsabai Jókai Színház részére. A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • kifejezi a színház karakterét, jellegét és szlogenjét: Közérthető művészet – Minőségi szórakoztatás
 • letisztult
 • látványos

A feliratnak a logó használatakor (minimum 30 mm x 30 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie, a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 5 db) pályamunkával nevezhet.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat és kártérítést köteles fizetni.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat kiírója a pályázatra beküldött logótervek felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
 • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 • a logó (színes és egyszín mutációja) 
 • rövid magyarázó leírás(ha a pályázó szükségesnek ítéli meg)
 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
 • a logó minimális használható mérete: 30×30 mm
 • a logót a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.
 • A logó látványterve névjegykártya mintán, levélpapíron.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10. 12 óra

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a sajto@jokaiszinhaz.hua címre.

A levél tárgya: Logótervezés – Békéscsabai Jókai Színház

A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

 

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz
 • amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

 

A PÁLYÁZAT DÍJA:

A nyertes pályázó díjazása: 100.000.- Ft, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

 

A pályázat elbírálása

Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen. 

Eredményhirdetés: a nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése után. A pályázat végeredménye a Békéscsabai Jókai Színház által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

A bírálóbizottság tagjai a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója és munkatársai

További információk: A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket sajto@jokaiszinhaz.hu e-mail címen tehetik fel.

 

FEL