Jó úton járunk: Az útépítés feltételei Békéscsabán

2021. április 23. 07:31 | behir

Megkezdődött Békéscsaba történetének legnagyobb útépítési programja. Városunk úthálózata a Modern Városok Program részeként hétmilliárd forintot meghaladó összegből fejleszthető. Jó úton járunk című rovatunkban Wittmann László, a békéscsabai polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályának osztályvezetője tájékoztat arról, hogy milyen feltételei vannak az útépítésnek.

Békéscsabán az egyes utcák szükséges szélességét rendezési terv szabályozza, mely közgyűlés által elfogadott önkormányzati rendelet. Ez a rendelet határozza meg azt, mekkora közterület szükséges ahhoz, hogy egy adott utcában az útépítés (vagy egyéb más közmű- vagy járdaépítés) egyáltalán megvalósulhasson, hogy egy adott forgalmú, adott besorolású utcához milyen széles közterület szükséges. Egy lakóutca esetében példának okáért ez a szélesség a legtöbb esetben 14 méter. A közterület arra szolgál, hogy ott az út és a szükséges útpadka mellett a járda, a csapadékvízelvezetés, a közvilágítás, a közművek, úgymint áram, víz, szennyvíz, gázvezeték kiépüljön, megvalósuljon – ismerteti a rendezési terv legfőbb pontjait Wittmann László.

Nagyon fontos még kiemelni, hogy a megfelelő szélességű közterületnek önkormányzat tulajdonban kell lennie. Ezért a fejlesztések megvalósításakor az önkormányzat azt kéri az érintett telektulajdonosoktól, hogy a szabályozási szélességhez szükséges telekrészeket adják le az önkormányzatnak. Ezek a telekrészek változó nagyságúak.  Városunk szempontjából a legfontosabb cél, hogy egy utcában minden ingatlantulajdonos adja le a területét, annak érdekében, hogy egységes és vállalható utcakép alakuljon ki – teszi hozzá az osztályvezető.

Világosan kell látni a telekleadás menetét is. Az első lépés, hogy az ingatlan tulajdonosa jelzi az önkormányzatnak a leadási szándékot, vagy információt kap az önkormányzattól, hogy az ingatlana érintett. A tulajdonos megbíz egy földmérőt, aki készít egy változási vázrajzot, amit a földhivatal záradékol. Ezt követi a földhivatali telekalakítási eljárás (jogosultak hozzájárulása szükséges, pl. vezetékjogok, szolgalmi jogok tekintetében), aminek a végeredménye egy ezt lezáró határozat. Az így leválasztott telekrészt az önkormányzat tulajdonába kell adni. Ezt személyesen az önkormányzatnál kell intézni, amihez szükséges a jogosultak hozzájárulása is (például banki jelzálog vagy haszonélvező esetén). Amikor a „kis” telek tehermentesen az önkormányzat tulajdonába kerül, azt követően összevonásra kerül a meglévő utca helyrajzi számával és így alakul ki a szabályozási tervnek megfelelő utcaszélesség. – részletezi az osztályvezető. Ezeknek az eljárásoknak az elvégzése és költségeinek a viselése függ többek között attól, hogy az önkormányzat ezeket pályázati forrásokból finanszírozni tudja-e.

Az első ütemben azok az utcák lesznek leburkolva, amelyek esetében rendelkezésre áll az érvényes építési és kivitelezési terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelel.  Előfordulhat egy-két olyan utca, ahol még csak az engedélyes szintű tervdokumentáció áll rendelkezésre, de nem rendelkezik még építési engedéllyel. Ezekben az esetekben az építési engedélyek beszerzésén dolgozik a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Ezen utcák között van olyan, ahol jelenleg nincs meg minden teleknél a rendezési terv szerinti, legtöbb esetben 14 méteres utcaszélesség, hanem vannak területleadási problémák. Ezeket záros határidőn belül rendezni szükséges. Hangsúlyozni kell, hogy nem elég a hajlandóság, hanem le kell adni a telket – zárja a feltételek sorolását Wittmann László.

Galéria

További programok »

Fejlesztéspolitika

Jó úton járunk – Lukácsi László: A legoptimálisabb megoldásra törekszünk

Megkezdődött Békéscsaba történetének legnagyobb útépítési programja. Városunk úthálózata a Modern Városok Program részeként hétmilliárd forintot meghaladó összegből fejleszthető. Nyomon követjük a beruházást, most Lukácsi László városi főépítészt kérdeztük az útépítés feltételeiről.
2021. május 8. 08:59
FEL