Indul a hétmilliárdos útfejlesztés Békéscsabán

2021. május 26. 18:54 | behir.hu

A kormány a Modern Városok Programban békéscsabai útfejlesztési célok előkészítése és megvalósítása érdekében 7 038 999 000 forint költségvetési támogatással nyújtott Békéscsaba önkormányzata számára.

A támogatás kedvezményezettjeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási összeget belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére, valamint útfelújítási munkák (elavult aszfalburkolat cseréje) elvégzésére fogja fordítani.

A támogatási összeg felhasználásával az önkormányzat célja annak a fejlesztési programnak folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az eredménye nyomán a lakossági, kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz, hogy Békéscsaba városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.

A fejlesztési program jelenlegi állása és a megvalósítás tervezett ütemezése:

Útépítési munkák I. ütem: 46 db utca esetében a kivitelező kiválasztásra került, a vállalkozó részére 2021. június hónapban kerül sor a munkaterületek átadására. A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is.

Útépítési munkák II. ütem: az első ütemmel párhuzamosan zajlik az útépítéssel érintett további 44 db utca terveinek a felülvizsgálata, várhatóan 2021. II. félévében kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás, amely eredményeként a nyertes vállalkozó részére átadásra kerül a munkaterület 2021. év második felében.

Útfelújítási munkák: a 63 helyszínt érintő 1,5 Mrd Ft-os útfelújítási program 2021. nyarán indul és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések alapján ütemesen kerül átadásra és megvalósításra az utak felújítása.

 

Az útépítési program első ütemében azok az utcák lesznek leburkolva, amelyek esetében rendelkezésre áll az érvényes építési engedély, a kiviteli tervdokumentáció, valamint az útépítéshez szükséges közterület a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelel.

 

Mindhárom projektelem esetében a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a végső befejezési határidő: 2022. év vége.  A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket. A munka megkezdésétől kezdve a befejezés időpontjáig a lakosság tájékoztatására a helyi médián keresztül, a vállalkozó részéről a lakosság tájékoztatására közvetlenül az ütemezés szerinti helyszínen folyamatosan, illetve szükség szerint sor fog kerülni.

A békéscsabai útfejlesztési program megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot.

 

Útépítési munkák I. ütemében érintett utcák/szakaszok megnevezése

Corvin utca 23-25. sz. társasház kiszolgáló útja

Körgát utca

Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között

Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy u. között

Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u. között

Orgona utca a csatlakozó 71 számú Csendes utcával együtt

Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között

Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u. között

Károlyi Mihály utca

Vihar utca

Szendrey utca

Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24. sorszám alatt)

Mikes utca

Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között

Rakéta utca

Darányi sor

Monda utca a Veres Péter u. és Báthory u. között

Liliom utca

Batsányi utca az Illyés Gyula u. és Korona u. között

Gajdács utca a Monda u. és Tavasz u. között

Gólya utca

Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között

Fürj utca

 

Vadász utca

Magvető utca a Gyöngy u. és Napsugár u. között

Magvető utca a Wenckheim tér és Gát sor között

Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között

Babits Mihály utca

Nádas sor

Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. között

Földműves utca

Móra Ferenc utca

Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között

Erdélyi sor hiányzó szakaszai

Fészek utca

Barackos köz

Béri Balogh Ádám utca

Répa köz

Almás sor

Szilva köz

Cseresznye köz

Jácint sor

Paprika köz

Kadarka köz

Csabagyöngye sor

Kiszely András utca

 

 

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

További programok »

Itthon

Területi adományosztási referensek segítik a nehéz sorsú családokat

A Megújuló Békés Megyéért Egyesület 2020 óta Segítő jobb civilektől civileknek néven egy civil összefogás útján igyekszik enyhíteni a COVID-19 járvány okozta társadalmi és gazdasági veszteségeket, a nehéz sorsú családok helyzetének könnyítésével. Cikkünkben Matuz Ádám Krisztián az egyesület elnöke számolt be arról, hogy két embert neveztek ki területi adományosztási referensnek.
2021. július 28. 19:04
FEL