Idén még egy alkalommal szállítják el a zöld hulladékot Békéscsabán

2021. december 3. 12:36 | behir

Idén ősszel későn hullottak a fákról a levelek. Aki eddig nem takarította fel, a hétvégén még megteheti, hiszen ebben az évben jövő héten szállítanak el utoljára a zöld hulladékot.

Békéscsabán a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgálati feladatokat, ugyanakkor a lakosságnak is fontos szerepe van a környezet rendbentartásában. A szervezet közleményben kéri a lakosságot az együttműködésre. Többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakosoknak a zöldhulladék komposztálásáról elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk, amelyhez az edényt ingyenesen biztosítják. Ha az ingatlanhasználó nem komposztál, úgy azt a közszolgáltató végzi, azonban szükséges hozzá, hogy a lakosság megfelelő módon, elkülönítve gyűjtse és tárolja a zöld hulladékot, majd a szállítási napon reggel 6 óráig helyezze ki azt a háza elé.

 

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt közleményét változtatás nélkül tesszük közzé:

 

Tisztelt Lakosság!

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 75 Békés megyei településen látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtésre kerül a kommunális (vegyes) hulladék, az elkülönítetten gyűjtött, szelektív csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) és a zöldhulladék.

A zöldhulladék elszállítására a következő szabályok irányadóak:

 • A hulladék törvény rendelkezései előírják, hogy az ingatlanhasználóknak a zöldhulladék komposztálásáról elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk.
  Ennek érdekében a Közszolgáltató komposztáló edényt biztosít, melyek az ügyfélszolgálati irodákban térítésmentesen átvehetőek.
 • Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, abban az esetben a zöldhulladék kezeléséről a
  Közszolgáltató gondoskodik, a hulladék törvény és a helyi önkormányzati rendeletek szabályaival összhangban. A lakosság a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni, és azt a Közszolgáltatónak úgy köteles átadni, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.
 • A Közszolgáltató, a Válogatómű és a közszolgáltatói alvállalkozó gyűjtési szállítási kapacitásához igazodva, a lakosságtól az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerben, az ingatlan elé kihelyezett hulladékgyűjtő edényekből/vagy gyűjtő zsákban, illetve a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőudvarról és gyűjtőpontokról szállítja el, a helyi önkormányzati rendeletekkel összhangban.
 • A zöldhulladék házhoz menő elszállítására a hulladékgyűjtési naptárban meghatározott időpontokban kerül sor.
 • A gyűjtési, szállítási és komposztálási feldolgozási kapacitás miatt – ürítési napokon - az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék lakóingatlanonként legfeljebb 1 db 240 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényből, vagy ugyanilyen űrmértékű áttetsző zsákban vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben 0,25 m 3 mennyiségben kerül elszállításra az ingatlan elől.
 • A zöldhulladékot gyűjtőedényben vagy áttetsző hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot komposztálják.
 • Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek maximum 240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből történik az ürítés, a zsák használatának mellőzésével.
 • A természetes személy ingatlanhasználóknak lehetőségük van arra is, hogy a házhoz menő gyűjtési rendszeren kívül az ingatlanon képződő zöldhulladékot gyűjtőpontra, illetve a településhez tartozó hulladékgyűjtő udvarba beszállítsák. A gyűjtőpontok listája és a hulladékudvarok igénybe vételének feltételei a www.dareh.hu internetes oldalon érhetőek el.
 • A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől a közszolgáltatás keretében zöldhulladékot a fentiek alapján nem szállít el. Ezen szervezeteknek a zöldhulladék elszállításáról, kezeléséről saját maguknak kell gondoskodniuk.

Kérjük, hogy a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően – gyűjtési napokon - reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. Kérjük, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Munkatársaink a nem kötegelt, ömlesztett módon kihelyezett ágakat, zöldhulladékot nem szállítják el!

Megértésüket köszönjük!

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

A szolgáltató idén még egy alkalommal, december 8-án szállítja el a zöld hulladékot Békéscsabán:

 

További programok »

Itthon

Második alkalommal rendeznek Vármegyei Tűzoltó Szakmai Napot Békésen

Június 3-án szombaton második alkalommal hívják életre a Vármegyei Tűzoltó Szakmai Napot a Dánfoki Üdülőközpontban. Az eseményen a vármegye önkormányzati tűzoltóságainak munkatársai mutatják be felszereléseiket és eszközeiket, továbbá a kilátogatók több látványos bemutatót tekinthetnek meg a helyszínen.
2023. május 30. 16:47
FEL