Három építési telket árvereznek el a Kőrösi Csoma Sándor utcában

2021. április 20. 17:27 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait:

 

A Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 3 db építési telkét

Az ingatlanok településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az építési telkek Békéscsaba frekventált területén, annak közkedvelt kertvárosi részén, természetben a Kőrösi Csoma Sándor utcában találhatók, a város főterétől kb. 1600 m távolságra. Közvetlen szomszédságában található a közel 1,5 ha zöldfelületű közpark, a Millennium-liget. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlanoktól kb. 100 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkeznek. A telkek közvetlen környezetében főként a ’90-es években épült tetőtér beépítéses családi házak, főiskola és egyéb közintézmények találhatók.  

Valamennyi telek vonatkozásában Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Talajmechanikai Szakvéleményt és Geotechnikai Jelentést készíttetett, melyet az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetnek.

 

Fekvése, megközelíthetősége:

A telkek ÉK – DNy tájolásúak, megközelítésük a Degré utca felől, egy irányból lehetséges. Parkolás az ingatlan területén, illetve az ingatlan közelében, közterületen megoldott.

A Kőrösi Csoma Sándor utcában található, eladó telkek

A Kőrösi Csoma Sándor utcában található, eladó telkek

Általános feltételek:

Beépíthetőség: A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Építési előírások a telkekre vonatkozólag:

  • Beépíthetőség: max. 40%
  • Szabadon álló beépítés
  • Építménymagasság: max. 7,5 méter
  • Előkert: 5 méter, hátsó kert: 6 méter
  • Oldalkert: 3-3 méter
  • melléképület elhelyezhető a szabadon álló építési vonalon belül

       A településképi megfelelés érdekében a megépítendő lakóházról a városi főépítésszel egyeztetni szükséges.

Közművesítettség: Az eladásra kínált építési telkek Önkormányzat által történő közművesítése megtörtént, melynek során a víz, gáz, villany bekötések a telekhatárig, a szennyvíz tisztító akna a telekhatáron belül vannak kiépítve. Az esetleges kapacitásbővítés, és a közműfejlesztési hozzájárulás költségei a vevőt terhelik.

Beépítési kötelezettség: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint az ezeket biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, vagy egyéb biztosíték ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

Egyéb feltételek: A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik. 

Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik olyan értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, ahol a kikiáltási ár 10%-át eléri a befizetett összeg, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére jogosít.

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Ingatlan adatok:

  1. Helyrajzi szám: 1495/5 hrsz.

Címe: Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. sz.

Területe: 680 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 8.000.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2021. május 6. csütörtök 900 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/9 hrsz.

Címe: Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. sz.

Területe: 647 m2

Az ingatlan kikiáltási ára:  bruttó 8.000.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2021. május 6. csütörtök 930 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/8 hrsz.

Címe: Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utca 4. sz.

Területe: 850 m2

Az ingatlan kikiáltási ára:  bruttó 10.000.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2021. május 6. csütörtök 1000 óra.

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árverésen résztvevőknek az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó építési telkek a Kőrösi Csoma Sándor utcában).

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

További programok »

Itthon

Gazsó Ferenc előtt tisztelegtek Békésszentandráson

Emléktáblát avattak a Hunyadi János katolikus iskola falán szombaton, majd a szociológusról, egyetemi tanárról elnevezett társadalomtudományi társaság kihelyezett ülésén kihirdették a Dél-Tiszántúlon élő - vagy onnan elszármazott - fiatal társadalomkutatók számára kiírt pályázat eredményét.
18:33
FEL