Haán Lajos és Szeberényi Gusztáv nem szívlelték egymást

2016. szeptember 26. 09:28 | Balázs Anett

A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére 2017-ben a Magyar Nemzeti Levéltár több fórumon is igyekszik bemutatni, hogy hazánkban hogyan jelentek meg a protestáns eszmék, milyen hatásokkal bírtak, hogyan befolyásolták az egyének, közösségek életét. A Békés megyei levéltár ennek jegyében rendezte meg az emlékév küszöbén idei konferenciáját.

A konferencián tartott előadások túlnyomó része a protestantizmus Békés megyei mozzanatait foglalta magába. Többek között szó volt Haán Lajos és Szeberényi Gusztáv ellentmondásos kapcsolatáról is. Mint kiderült, a két békéscsabai lelkész, míg a közösség érdekében remekül együtt tudott működni, a való életben azonban nem igazán kedvelték egymást.

– Van egy nagyon jó forrás, Haán Lajos naplója. A lelkész 40 éven keresztül vezette életének eseményeit és szinte minden második, harmadik lapon előbukkan Szeberényi Gusztáv neve és hát nem túl hízelgő kontextusban, rengeteg dolog miatt úgymond meg volt sértődve rá, sokszor joggal, máskor nem annyira talán. Ezt nem a történész dolga megítélni – mondta el Demmel József, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének munkatársa.

Békés megye a 18. században az erősen protestáns vallású területek közé tartozott – hangzott el a konferencián. Békéscsabán is éppen ezért volt szükség két vezető lelkészre. 

– Elsősorban azért mert a 18. században az elnéptelenedett területen a földbirtokosok szerettek volna mihamarabb adózó jobbágyokat látni, és amikor a telepítési felhívásokat kiadták, nagy vonzerő volt, hogy itt a protestánsok a maguk vallását szabadon gyakorolhatták. Ez az az időszak, amikor a rendelet más területeken az úgynevezett Carolina resolutio, erősen korlátozta a protestáns vallásgyakorlatot. Így kerültek Szarvasra, Békéscsabára, Mezőberénybe és a Sárrétre evangélikus reformátusok – árulta el Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója.

Időközben Békés megye határai és ezzel együtt a protestánsok számának arányai is megváltoztak, de napjainkban még mindig meghatározó többségben van jelen ez a felekezet – tette hozzá Erdész Ádám.

FEL