Festő utcai ingatlant árvereztet el a békéscsabai önkormányzat

2019. október 19. 06:27 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát.

 

A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan

Helyrajzi szám: 13834

Területe: 2067 m2

Az ingatlan a város észak-keleti részén, a dinamikusan fejlődő Béke-kertek elnevezésű városrészben, a Festő utcában helyezkedik el. A környezetében többségében új építésű családi házak találhatók. Az ingatlan kihordott burkolatú úton közelíthető meg, aszfaltút az ingatlantól kb. 40 méterre található.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportja, valamint a Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást.

Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai: A ingatlan két egymástól külön bekerített telkek összevonása során jött létre, melynek elválasztó kerítése még nem került elbontásra. A terület nyújtott téglalap alakú, sík telek. Az ingatlan jelenleg nincs hasznosítva, két felépítmény (gazdasági épület) található rajta, melyek forgalmi értéket nem képviselnek, bontandó állapotúak. A telek utcafrontja dél-nyugati tájolású.

Közműellátottság: Az ingatlanra víz, szennyvíz, villany van bekötve, gáz közmű az ingatlan előtt, közterületen elérhető.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

A területen két elektromos fogyasztásmérő található.

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6.900.000,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázezer forint (bruttó 8.763.000,- Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni, amely összeg az árverés nyertese esetében foglalóként funkciónál.

A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2019. november 19. de. 1000  (kedd)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. tárgyaló

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Telefonszám: 66/523-800/3870. mellék 

 

További programok »

FEL