Emlékérmet kaptak az 56-os hősök

2016. október 25. 10:27 | Horváth Szabolcs

Békéscsaba önkormányzatának 56-os díszünnepségén 17 emlékérmet adtak át azok számára akik a forradalom és szabadság harc helyi eseményeiben vettek részt és hősként álltak helyet. Volt aki az oroszok híradástechnikai eszközeit semmisítette meg, vagy éppen béketárgyalásokat folytatott a megszálló csapatokkal. 

Az 1956-os forradalom és szabadság harc 60-ik évfordulója alaklmából szervezett díszünnepség Szarvas Péter köszöntő beszédévelk vette kezdetét majd  56-os Emlékérmek átadására. A 17 elismerésben részesülő aktív szereplője, hőse, majd elszenvedője volt a sorsfordító eseményeknek. 

Az első díjazott Fekete Pál volt, az 1956-os Megyei Forradalmi Tanács elnöke, Békéscsaba díszpolgára.

Fekete Pál tanárt a forradalom sodrában, 1956. október 23-a után először Békéscsaba Város Forradalmi Bizottságának tagjává, majd a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökévé választották. Tevékenysége, műveltsége, nyelvtudása, diplomáciai érzéke jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Békéscsaba várost több alkalommal is elkerülje a vérontás.

Fekete Pált ezután a KGB letartóztatta, majd hosszas kihallgatás után elengedte. 1956. november 8-án ismét letartoztatták, lakását szétdúlták, iratait, könyveit elvitték. A Munkácsy utcai börtönben napokat töltött, majd többedmagával a debreceni szovjet katonai börtönbe hurcolták. Később elengedték, de harmadszor is, 1957. február 16-án letartóztatták. A Katonai Bíróság életfogytiglani fegyházra ítélte. Megjárta az ország szinte valamennyi hírhedt politikai börtönét: a szegedi Csillagbörtönt, Márianosztrát, a gyulai börtönt, a jászberényi Gyűjtőfogházat, Sopronkőhidát. Feltételesen 1968-ban szabadult. Tanári pályára vissza nem kerülhetett, megfigyelés alatt tartották, Békéscsabára nem mehetett. Fizikai munkából tartotta fenn magát és családját. 

Fekete Pál évek óta kutatómunkát folytat, több témakörben gyűjti az anyagot publikációi kiadásához. Nagy gondot fordít arra, hogy emlékeit, tapasztalatait átadja a fiataloknak.

2011. október 23-án nyílt meg Békéscsabán a saját maga által összeállított gyűjteményből egy ’56-os kiállítóhely, a Fekete Pál Gyűjtemény. A múzeum bemutatja az 1956-os forradalmat, a harcot, a szenvedést, megtorlást és félelmet, amellyel közelebb hozza a látogatók számára a korszak történelmi eseményeit.

A gyűjtemény folyamatosan bővül további dokumentumokkal, tárgyakkal és Fekete Pál vezetésével iskolai osztályközösségek, csoportok, magánszemélyek ismerhetik meg történelmünk sorsfordító eseményét.

Lévai István

1956-ban MÁV dolgozó, a nemzetőrség tagja. Részt vesz a szovjet hadsereg híradástechnikai eszközeinek megsemmisítésében. Bátor magatartásával kiérdemelte a SZABADSÁG HŐSE című kitüntetést, most pedig az 56-os Emlékérem elismerésben részesül.

Hódi Rezsőné

A forradalomban való részvételéért letartóztatták, megalázták, internálótáborba zárták. 10 évvel ezelőtt a SZABADSÁG HŐSE kitüntetésben részesült.

Széll László

1956-ban a Jaminai Téglagyár mérnöke, a Békés megyei Forradalmi Bizottság tagja. A Tiszántúli magyar haderők központját Békéscsabát szovjet csapatok igyekeztek körbezárni. A Temesvár felől érkező gépesített hadosztály gyors előrenyomulásának megakadályozása érdekében igyekezett megszervezni a Battonya térségében lévő vasúti sínek felszedését. A bíróság 6 évi börtönre ítélte. Korábban a FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC címet viselő kitüntetésben részesült.

Szekeres István

 Nemzetőrként vett részt a forradalomban Békéscsabán, illetve röpcédulákat terjesztett. Egy év börtönbüntetést kapott 3 évre felfüggesztve. 1963-ban a Repülőtiszti Iskola növendékei közül sorállományba helyezték át ’56-os előélete miatt, majd le is szerelték. 1995-ben rehabilitálták és főhadnaggyá léptették elő.

Simon János

Simon Jánost a népi demokratikus állam elleni izgatás miatt 8 hónapra elítélték. A forradalmi időkben tanúsított bátor kiállása miatt később a rendszer többször büntette alattomos eszközeivel. A Magyar Köztársaság 56-os Emlékérmét 2010-ben vehette át.

Várnai László

A soproni határőrség parancsnoka, a Forradalmi Tanács tagja. Tevékenységéért - amelynek köszönhetően Sopronban nem folyt vér – lefokozást, 2 hó börtönt kapott, valamint elbocsájtották a határőrségtől.

Mácsik Sándor

Az 1956-os forradalom idején tanúsított bátor magatartásáért és 1956 szellemiségének ápolásáért 2006-ban a SZABADSÁG HŐSE kitüntetésben részesült.

Gombos Béla

A Lökösházi Forradalmi Tanács tagja, a lökösházi Állami Gazdaság Munkástanácsának elnöke volt. 2 év 8 hónap börtönbüntetést kapott.

Gálik István

1956-ban munkás, lelkes híve a forradalomnak. Részt vett a szovjet hadsereg telefon vonalainak megsemmisítésében. Vallatói kegyetlenül megkínozták, hat évre zárultak be mögötte a börtönök kapui. A forradalom 50. évfordulója alkalmából vehette át a FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC kitüntetést.

Szelezsán Mihály

Az 56-os forradalom idején fegyveres nemzetőrként teljesített szolgálatot. A forradalom leverése után részt vett abban az akcióban, melynek során a Szovjet Hadsereg hírközlő berendezéseit működésképtelenné tették. A bíróság 18 évi börtönre

ítélte. A SZABADSÁG HŐSE és a FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC elnevezésű kitüntetéseket vette át.

Borsi Imre

1956-ban részt vett a várpalotai oroszok elleni harcban. A forradalom után többször elítélték, izgatás, rendszer elleni uszítás, a párt és tsz. elleni gyűlöletkeltés és kommunisták becsületsértése miatt. Összesen 4 és fél évet kapott.

Hursán Pál 

1956-ban munkás. Szervezi az ellenállást a harc folytatásához. Fegyvereket gyűjt, hogy szembe tudjanak szállni a külső és belső ellenséggel. Lebukik, s a börtön kapui mögötte is bezárulnak. A bíróság 12 évi elzárásra ítéli. Helytállásáért 10 évvel ezelőtt a FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC kitüntetést kapta.

Selmeczi László

Röpcédula készítés, terjesztés, izgatás, rendszer elleni uszítás miatt szenvedte meg az elnyomó rezsim bosszúját a forradalmat követően.

Vánsza Pál

Szinte még gyerekfejjel nézte végig Farkas Mihály és Mány Erzsébet statáriális elítélését. Az igazságtalanság, elnyomó brutalitás olyan ellenállást váltott ki belőle, amely azóta is arra készteti: őrizze és terjessze 56 gondolatiságát, minél szélesebb körben ismertesse meg az akkori eseményeket, azok következményeit. Elszántságának köszönhetően ma a két ifjú mártír méltó sírhely alatt nyugszik. Az átadott 56-os Emlékszoba anyagának gyűjtője és felajánlója.

FEL