Elkészült a "társadalmi szelfi"

2016. november 15. 13:36 | Mikóczy Erika

 

November 8-án érkeztek be a mikrocenzus utolsó adatai a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH). A nagy volumenű, a magyar lakosság egytizedét érintő statisztikai felmérésben több mint 440 ezer lakásban és 500 bentlakásos intézményben 1,5 millió kitöltött kérdőív született.

A KSH tájékoztatása szerint a legutóbbi népszámlálás információinak aktualizálása, a lakosság jelenlegi életkörülményeinek feltérképezése céljából 2016. október 1. és november 8. között tartottak mikrocenzust, azaz kis népszámlálást. A mikrocenzus a lakások 10 %-ára terjedt ki, és bekerült a mintába 500 bentlakásos intézmény is. A sikeres felmérés során a vizsgált címek 92,2 %-a szolgáltatott adatokat a KSH-nak, ennek eredményeként 1 541 445 kérdőív érkezett be. A címek fennmaradó 7,8 %-áról nem készült kérdőív, legtöbbször olyan esetben, amikor a számlálóbiztosok többszöri felkeresés ellenére sem tudták felvenni a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akik az adatgyűjtés időszakában távol voltak, vagy ha olyan üres lakást, telket találtak az adott címen, amelyről nem tudtak pontos információt kapni.  Ritkábban előfordult az is, hogy a kijelölt cím pontatlan volt, vagy például nyelvi, egészségi probléma akadályozta a válaszadást.

- Nagy öröm számunkra, hogy a 2016-os mikrocenzust 92,2%-os megvalósulással zárjuk, hiszen ilyen nagy mintán elvégzett mikrocenzus nem csak Magyarországon, de egész Európában nem volt még. Ezúton köszönjük a mintába bekerült lakosság türelmét és együttműködését, hiszen e nélkül most nem rendelkeznénk ilyen mennyiségű feldolgozható adattal. Köszönjük a Civil Partnerprogramunkba bekapcsolódott szervezetek támogatását, a sajtó érdeklődését és a tárgyilagos tájékoztatást. A digitalizált összeírásnak köszönhetően pedig 2017 májusára már meg tudjuk mutatni az elkészült társadalmi szelfi legfontosabb számait, amit aztán az adatközlések, részletes elemzések hosszú sora követ a jövőben – mondta el Németh Zsolt, a KSH elnökhelyettese.

Az október 1-9. közötti online kitöltési szakaszban 80 811 címről érkezett kérdőív, a kijelölt háztartások 18%-a válaszolt interneten. A legtöbb online kérdőív Budapestről és Pest megyéből érkezett.

Október 10. és november 8. között számlálóbiztosok keresték fel a háztartásokat, akik az eddigiektől eltérően nem papíron, hanem laptopok vagy tabletek segítségével végezték az összeírást. A kis népszámlálás második szakaszában a nyugati megyékben zajlott a leggyorsabban a felmérés, de végül a legnagyobb arányban az észak-alföldi régióban töltötték ki a kérdőíveket (97%), a legalacsonyabb pedig a közép-magyarországi régióban volt a válaszadási arány (85 %).

Újdonságként idén a mikrocenzus kérdőív csomagja a kötelező lakás- és személyi kérdőívek mellett öt tematikus kiegészítő kérdőívet is tartalmazott. A kiegészítő kérdéssorok egyikének – társadalmi rétegződés, foglalkozások presztízse, szubjektív jóllét, egészségproblémából fakadó akadályozottság vagy nemzetközi vándorlás – kitöltésére kértük a háztartásokat, amelyre a válaszadás önkéntes volt. Közel 304 ezer kiegészítő kérdőív érkezett. A társadalmi rétegződés kérdőívből töltötték ki a legtöbbet, számuk meghaladta a 100 ezret.

A folyamatos és pontos tájékoztatás érdekében a KSH a mikrocenzus kapcsán ingyenesen hívható információs szolgálatot működtetett, ahová szeptember 26-tól közel 20 000 hívás érkezett be, és 2500-an e-mailben keresték meg a Hivatalt.

A kis népszámlálás lezárulásával a Központi Statisztikai Hivatal köszöni a mintába bekerült válaszadók együttműködését és a segítséget, mely lehetővé teszi, hogy aktuális kép születhessen a magyar lakosságról. A KSH már meg is kezdte az adatok feldolgozását, az első eredmények várhatóan 2017 májusában lesznek elérhetőek. A statisztikai információk első közlését több tematikus kiadvány is követi majd, a publikált eredményekhez pedig elsősorban a KSH weboldalán lehet majd hozzáférni.

Forrás: KSH

 

FEL