Ebösszeírás Békéscsabán

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésére bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. melléklete szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30 000 Ft.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján 2014. év utolsó negyedévében megtörtént az ebösszeírás, így a következő soros ebösszeírást az önkormányzatnak ismételten, 2017. december 31. napjáig el kell végeznie.

Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.hu oldalon, a Csabai Mérleg legutóbb, október 12-én megjelent számában, valamint az állatorvosi rendelőkben.

 

 

Kitöltési útmutató

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2017. december 31. napjáig Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Közigazgatási Osztály) részére az alábbi módokon:

  • Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán elhelyezett gyűjtő ládába (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. szám földszintjén)
  • levélben postai úton az 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti címre.

Megosztás:

Címke: ,