Bátori Zsuzsanna: Az idősellátásban nagyfokú bizalomra van szükség

2020. június 27. 09:33 | Varga Diána

Újabb öt évig Bátori Zsuzsanna lesz a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ vezetője. Az intézményhez tartozik az Ady Endre utcai Idősek Otthona, a házi segítségnyújtás megszervezése és a járvány alatt az önkéntes karantént vállaló, 70 év felettiek ellátása. Az igazgatóval a 7.TV Aktuális című műsorában Tóth Bianka Nóra beszélgetett.

 

– Először is szeretnék gratulálni a tisztséghez. Mióta vezeti a szociális központot? Kérem, hogy tekintsen vissza az első napjára intézményvezetőként.

– Hat éve vezetem az intézményt. Nagy büszkeségem, hogy harminc éve dolgozom a szociális szférában ugyanannál az egy intézménynél. Ide sodort az élet. Alapvetően egészségügyi végzettségem van, azt követően az első munkahelyem is azon a területen volt, majd a szociális területen kezdtem el tevékenykedni. Ennél az egy intézménynél szereztem a tapasztalataimat: dolgoztam az alapszolgáltatásokban, a nappali, illetve a bentlakásos ellátásban is. Az 1990-es évek végén kezdtem el vezetőként dolgozni: elsőként egy gondozóházat vezettem, utána egy bentlakásos intézményt, majd az alapszolgáltatásokat. Ez egy nagy intézményrendszer, integrált formában működik, jelenleg 13 telephelye van és olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint például az idősek klubja, valamint a fogyatékkal élők számára nyújtott támogató szolgáltatás – szállítjuk az ellátottakat, illetve az otthonukban segítjük őket. Tanyagondnoki szolgáltatást is működtetünk, a házi segítségnyújtást, illetve 133 férőhelyes bentlakásos ellátást nyújtó intézményt vezetünk az Ady Endre utcán. Az első intézményvezetői időszakban meg kellett tanulni bizonyos dolgokat, kihívásként éltem meg azokat a napokat, hónapokat, hiszen ez egy óriási felelősség. Azt gondolom, hogy bizalom is egyben, hiszen a fenntartó bizalmát élvezve kaptam meg akkor és most a kinevezést. Az idősek ellátása óriási felelősséggel jár és megmutatja a társadalom idősekhez való hozzáállását is. Nagy türelemmel, empátiával és a kihívásokkal teli időszakban kezdtem a munkát, ez most is így van, hiszen minden év, hónap újabb kihívásokat hoz. A veszélyhelyzet például óriási feladatokat rótt ránk. Azt gondolom, hogy egy vezetőnek mindig fontos a naprakészség, akár a jogszabályok, akár a feladatok elvégzése tekintetében. Az is nagyon fontos, hogy a munkatársakkal napi kapcsolatban legyünk és így szervezzük meg a munkát. Összesen 1000-1500 emberről gondoskodunk a mindennapokban, ugyanakkor ebben a nehéz helyzetben még többen érkeztek a rendszerbe: a 70 év felettiek ellátását is megszerveztük Békéscsabán. Nagyon sokan köszönték meg a feladatellátást a munkatársainknak. Minden idős, illetve ellátásra szoruló számára fontos egyfajta biztonság megteremtése.

 

– Említette, hogy harminc éve van egészségügyi pályán és hat éve vezetője az intézménynek. Mi motiválta arra, hogy újra jelentkezzen a vezetői posztra?

– Azt gondolom, hogy egészen szép fejlődést értünk el az elmúlt öt évben a kollegáimmal. Egy vezetőnek mindig fontosak a munkatársai, hiszen egyedül nehéz megvalósítani dolgokat. Nagyon fontos megtalálni azokat a munkatársakat, akik jól képzettek, elhivatottak a szociális ellátás területén. Olyan fejlődési ívet látok az intézményben, amit kár lenne abbahagyni. Ezt folytatni mindenképpen érdemes. Ilyen elhivatott munkatársakkal meg is lehet valósítani a bizalmas és nagyon jó minőségű, magas színvonalú szakmai munkát.

 

 

– Ahogyan Szarvas Péter polgármester fogalmazott, ön bizonyította a rátermettségét, elhivatottságát, szakmai szempontokból is tökéletesen alkalmasnak találták a feladatra. Kérem, emeljen ki néhány fontosabb tényezőt a pályázatából, a következő öt évre szóló terveiből.

– Az ellátottak elégedettségét szeretnénk a továbbiakban is megtartani, emelni azt. Számunkra az ellátottak elégedettsége a mérce. Ezen mindig lehet egy emelni. Szolgáltatási típusonként egy-egy területet elégedettségi kérdőívek mérésével gondoltunk mérni. Lesznek olyan fejlesztési területek, amelyek módosításra szorulnak. Nagyon fontosnak tartom a munkatársak elismerését. A szociális területen dolgozó munkatársak elhivatottak, enélkül ezt a munkát nem lehet végezni. Mind az erkölcsi, mind az anyagi juttatások biztosítása nagyon fontos a részükre, ennek érdekében két évvel ezelőtt létrehoztuk az év dolgozója díjat. Ez egy nagyon jó ösztönző, motiváló elismerés, hiszen az adott évben az a munkatárs kapja meg a díjat, akit kollégák megszavaznak. Az ünnepélyes keretek között átadott elismerés éremmel, illetve pénzjutalommal is jár, ezt mindenképpen szeretnénk a továbbiakban is megtartani. Békéscsaba város közgyűlése a szociális munka díjat minden évben a szociális területen dolgozó munkavállalók részére adja. Az elmúlt öt évben három díjat kapott az intézmény, ez is óriási szakmai elismerés, ami motivációt ad. A másik fontos tényező a pénzügyi stabilitás megtartása egy intézménynél: a bevételeink jellemzően az állami normatívából, illetve a térítési díjakból állnak össze. Nagyon fontos, hogy az intézmény költségvetése stabil legyen, ez minden év elején, a költségvetés tervezésekor látszik. Ennek függvényében kell a szükséges és megfelelő lépéseket megtenni, hogy az a továbbra is fennmaradjon egész évben.

 

– Ön is említette, hogy nagyon szerteágazó szolgáltatásokat nyújtanak. Hogyan tudja vezetőként összehangolni a feladatokat, hogy mindenkire kellő figyelem jusson?

– Ez nagyon jól tud működni, ha megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező munkatársak dolgoznak a megfelelő helyen. Heti rendszerességgel tartunk vezetői értekezletet, amelyen a szakmai vezetők minden területről elmondják az aktualitásokat, mi történt az elmúlt héten, illetve milyen program, események várhatók a következő időszakban. Azt gondolom, hogy a kommunikáció szintén az egyik legfontosabb része egy ilyen nagy intézményrendszer működésében. A megfelelő és hatékony kommunikáció fejlesztésére is érdemes fordítani egy intézmény életében, mert akkor tudunk jól működni, hogyha meg is értjük egymást. Ez nagyon jól bevált rendszer. Most már megtanultuk a Messenger és a Skype használatát az intézményrendszeren belül. A hatékony kommunikáció mellett a gyorsaság is nagyon fontos tényező. Jól tudnak együttműködni a munkatársaim, illetve a vezetői értekezleten minden fontos információ elhangzik. Az ő szempontjukból is fontos, hogy tudják, a másik terület hogyan működik és milyen feladatok várhatók, milyen aktualitások voltak az elmúlt hetekben, napokban.

 

– Az Ady Endre utcai Idősek Otthonában hogyan változtatta meg a koronavírus a mindennapokat?

Nagymértékben megváltoztatta azokat. Jó néhány kollegám dolgozik hasonló ideje az intézménynél, mint én, de eddig még nem találkoztunk ehhez hasonló helyzettel, ha volt is, nagyon rövid időre – például influenzajárvány vagy rotavírus. Látogatási tilalom sem volt még a bentlakásos intézményben, ezért ez nagyon megnehezítette az ott dolgozók, illetve a lakók életét. Azt gondoltuk, hogy ez a járvány nem tart majd ilyen hosszú ideig, de figyelve a híreket láttuk, hogy bizony elég hosszú lesz. Nagyobb terhet rótt mindenkire. A védőfelszerelések használatát meg kell tanulni, ezzel nem is volt a gond, azt kellett inkább megtanulni, hogy abban hogyan lehet dolgozni, bizonyos munkafeladatokat elvégezni. Volt olyan ellátott, aki megijedt, félt a védőfelszerelésben megjelent munkatárstól, ezeken át kellett lendülni. Folyamatos információt adtunk az ellátottaknak, biztosítottuk az interneten való kapcsolattartás lehetőségét, bár ez nem olyan, mint amikor személyesen találkozik a hozzátartozójával az ellátott. Telefonon is tudtak beszélni minden esetben.

 

– Június 6-án oldották fel a látogatási tilalmat. Most milyen körülmények között fogadhatnak látogatókat az ott lakók?

– Részleges, szervezett, szabályozott látogatási lehetőség van, bejelentkezés alapján, meghatározott létszámú látogatót tudunk fogadni, hiszen a zsúfoltságot mindenképpen el szeretnénk kerülni. Mindenkinek az az érdeke, hogy ez továbbra is fennmaradjon. Nagyon jól működik a rendszer, minden részlegen megadott telefonszám működik. Bejelentkezés után fél óránként jöhetnek a látogatók az ellátottakhoz. Ez óriási öröm, nagyon jót tesz az idősek mentális állapotának. Sokszor csillogó szemeket látunk, mosolygó arcokat, könnyes szemeket.

 

– A járvány idején felvételi tilalom is volt. Mi a jelenlegi helyzet?

– A felvételi tilalom szintén részben korlátozott. Jelen pillanatban egy negatív koronavírus-teszttel lehet fogadni ellátottat, akiket az eredménytől számított négy napon belül kell elhelyezni.

További programok »

FEL