Az ötszázadik évforduló küszöbén

2016. október 31. 17:27 | Zsíros András

Közösen ünnepelték a Kelet- és Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei a reformáció 499-dik évfordulóját Szarvason. Az egész napos találkozón jelen levők előadásokon és fórumbeszélgetéseken vitatták meg a közösségek jövőjének kérdéseit, valamint a szarvasi fiatalok előadásában megtekintették a Luther című zenés színdarabot is. Az evangélikus himnuszt énekelve vonult be a templomba a Kelet- és Nyugat-Békési Egyházmegye lelkészi kara Szarvason, ahol a padsorok megteltek az egész régióból érkezett hívekkel. Az istentiszteleten Kondor Péter esperes hirdetett igét, arra hívta fel a figyelmet, hogy már a próféták és Jézus működése is valójában reformáció volt.

Kondor Péter :„És ugye mi, Jézus Krisztusnak a követői pontosan tudjuk, hogy ezeken az új igéken keresztül Istennek egészen új arca ragyogott fel az akkori zsidóság és az egész emberiség előtt. Jézus egy hallatlan reformációt vitt végbe. És ebből született meg a keresztyén anyaszentegyház, amelynek mi is mindnyájan részesei vagyunk.”

A lelkész hozzátette, a reformáció azóta sem állt meg, mint mondta, az egyháznak folyamatos megújulásra van szüksége. A megújulás irányát előadásokon és fórumbeszélgetéseken keresték a résztvevők. Levente Péter feleségével családi életük nehézségein és örömein keresztül beszélt arról, hogyan élik meg a mindennapokat. Kapcsolatukról elmondták, hogy bár más felekezethez tartoznak – hiszen Döbrentey Ildikó katolikus, míg férje evangélikus –, mégis összeköti őket a hit. A találkozót a Luther című zenés színdarab zárta, amit szarvasi fiatalok adtak elő a templomban.

 

FEL