Aszály esetén is élhetnek a gazdák a haszonbérfizetési kedvezmény

2022. július 4. 08:30 | behir.hu

Az emelkedő termelési költségeket tetézi a súlyos aszálykár. A bérelt területen gazdálkodóknak ugyanakkor lehetőségük van arra, hogy vis maior esetén kedvezményt kaphassanak a bérleti díjra.

– Súlyos aszály tombol az ország jelentős részén, ráadásul a termelési és a betakarítási költségek is meredeken megemelkedtek. Aki bérelt területen gazdálkodik, annak egy további tétellel, a haszonbér megfizetésével is számolnia kell. Mivel a haszonbér a teljes bérleti időszakra, egységesen van meghatározva, elvileg ugyannyit kell fizetni egy aszályos évben, mint jó termés esetén. A jogszabály azonban lehetővé teszi, hogy vis maior esetén kedvezményt kapjunk a bérleti díjból – írja összefoglalójában dr. Cseh Tibor András, a Magosz megbízott főtitkára.

A cikk szerint amennyiben a haszonbérlő az időjárási vagy más természeti jellegű vis maior miatt legalább 30 százalékos hozamcsökkenést szenved, arra az évre őt haszonbérmérséklés illeti meg.

– Fontos, hogy a kedvezmény csak azt a haszonbérlőt illeti meg, aki legalább a helyben szokásos mértékű, de legalább 2500 Ft/AK/év bérleti díjat fizet a szerződés alapján (ez egyébként a Nemzeti Földalapból bérbe adott területek jelenlegi bérleti díja). Lényeges az is, hogy a haszonbér mérséklését a fenti feltételek fennállása esetén a felek nem zárhatják ki, de annak érvényesítését a bérlőnek kell kezdeményeznie – fogalmazott a főtitkár. Mint írta, a haszonbér mérséklésének mértéke legfeljebb a hozamérték-csökkenés mértéke. Szintén lényeges, hogy a bérleti díj mérséklése a bérlőt csak arra a földre illeti meg, amelyen a hozamérték-csökkenés bekövetkezett. Érdemes viszont azt is tisztázni, hogy ugyan a mérséklés igénybevételéhez a terméshozam csökkenése szükséges (például a termés 50 százaléka kiesett), de a haszonbér mérséklésének aránya már a hozamérték-csökkenéshez kapcsolódik (vagyis az előző évekhez képest kevesebb jövedelmet hozott a terület). Így az is előfordulhat, hogy a terményárak drágulása miatt kevesebb terméssel is elérhető a tavalyi bevételt, ezért a hozamkiesés még nem jelenti automatikusan a hozamérték-csökkenését is.

– Ha a bérleti díjat természetben fizeti a bérlő, úgy a fizetendő termény mennyiségét már előre, a szerződésben meg kell határozni. A jogszabály ilyen esetben is lehetővé teszi a bérleti díj mérséklését, ahhoz pedig, hogy milyen összeggel kell mérsékelni, a termény piaci értékét kell figyelembe venni – összegzi a szakember.

Bérlői oldalról az ilyen mértékű terményár-emelkedés esetén jóval nagyobb a bérleti díj értéke, mint korábban. Fontos, hogy a szerződést még ilyen esetben sem lehet egyoldalúan módosítani, csak a felek közös megegyezésével. Arra ugyan van lehetőség, hogy a haszonbérlő a bíróságon kezdeményezze a szerződés módosítását (hivatkozva a szerződéskori feltételek jelentős változására), de a bíróság ilyenkor azt is vizsgálja, hogy vajon a körülmények változása a bérlő rendes üzleti kockázata körébe tartozik-e.

A kárenyhítéshez hasonlóan a bérleti díj csökkentéséhez is a kormányhivatal igazolása szükséges a hozamcsökkenésről. A haszonbérlő a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a kiállított hatósági döntés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval.

– Felmerülhet a kérdés, hogy termeltetési szerződés esetében mi a teendő. Ebben az esetben a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell, hogy vis maior esetén hogyan és milyen határidőben kell tájékoztatni a felvásárlót a terméskiesésről. Ha a termelő a bejelentésnek ennek megfelelően eleget tesz és csatolja a kormányhivatal igazolását a kár mértékéről, akkor fedezeti vásárlásra nem kötelezhető – zárta sorait dr. Cseh Tibor András.

 

Forrás: Agrokép

 

További programok »

Mezőgazdaság

AM: Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket

Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket. Hitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak az biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is - közölte Nagy István agrárminiszter a tárca keddi közleménye szerint.
2022. augusztus 9. 09:34
FEL