Árverésen értékesít Békéscsaba önkormányzata egy Irányi utcai ingatlant

2019. február 2. 14:42 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban található 3874/A/4 hrsz.-ú, 71 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

 

Helyrajzi szám: 3874/A/4

Terület nagysága: 71 m2  

 

Beépíthetőség:

A társasházi ingatlan beépíthetőségének feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

 

Közművesítettség:

Az értékesítésre szánt albetét elektromos- és ivóvízhálózatra saját mérőórán keresztül rácsatlakozva. A gáz közmű telken belül található, de az értékesítésre szánt albetét épületébe nem került bekötésre. A szennyvíz elvezetése városi csatornahálózatba történik. Az egyedi fogyasztások önálló mérőkkel mértek.  Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetnie.

 

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai:

Az ingatlanhoz tartozó teljes telek 1199 m2 területű, közel téglalap alakú, sík, közbenső terület. Az utcafront tájolása dél-nyugati. Az utca felőli épületben 3 lakás került kialakításra. Az értékesítésre szánt lakás a telek hátsó telekhatárvonalára került elhelyezésre. 

Az udvar közös használatú, a lakásokhoz nem tartoznak kizárólagos használatú udvarrészek. A lakások az utca felőli szárazkapun keresztül, majd az udvarról közelíthetők meg. Az udvar körben kerített.

 

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.
Az adott ingatlan értékesítésekor - a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Ingatlan adatok:

Helyrajzi szám3874/A/4 hrsz.

Területe: 71 m2

Az ingatlan induló ára:  bruttó 7.300.000,- Ft.

 

Az árverés időpontja: 2019. március 28. 930 óra

 

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék.

 

 

Pénzügy

Már csak egy hetük maradt a civil szervezeteknek

Hónap végéig kell elszámolniuk a 2018-ban szja 1 százalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek. Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a ’KOZ közleményt június 2-ig. A NAV elektronikus levélben is felhívta a szervezetek figyelmét, nehogy valamely civilszervezet 2021-ben emiatt essen el a támogatástól.
2020. május 27. 17:31
FEL