Aljegyzőt keres a békési polgármesteri hivatal

2020. február 11. 07:15 | behir

Március 6-ig lehet jelentkezni.

Békési Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békési Polgármesteri Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:                Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:                                              Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                             A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:                                              Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat-és hatáskörébe utalt feladatok ellátása során a jegyző munkájának segítése, távolléte esetén helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló Közszolgálati szabályzat az irányadó az irányadók.

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogász,
 • Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai, fényképes önéletrajz Motivációs levél, Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:                  2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011 114-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK/44-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntéshozó fenn tartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:                     2020. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Békés Megyei Hírlap - 2020. február 15.
 • www.bekesmatrix.hu - 2020. február 10.
 • www.bekesvaros.hu - 2020. február 10.

További programok »

Itthon

Dr. Kulcsár László: Az élelmiszer hosszú távon biztosított Békés megyében

Hazánk önellátottsága mintegy 120 százalékos az alapvető élelmiszerekből. A mostani veszélyhelyzetben különös jelentősége van ennek. A hazai és ezen belül a Békés megyei agrárgazdasági szereplők biztosítják a lakosságnak az élelmiszereket.Többek között erről is beszélt közleményében dr. Kulcsár László, a MAGOSZ országos alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés megyei elnöke.
10:19
FEL