Tűzoltók napja: elismerték a megye lánglovagjait

2016. május 5. 17:59 | Varga Diána

Országszerte május 4-én ünneplik Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napját. Ez a nap a hivatásos, az önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes tűzoltóké - a védőszent mellett az életmentők előtt is tisztelegnek. A jeles alkalomról csütörtökön, Békéscsabán is megemlékeztek, ahol több elismerés is gazdára talált.

Habár a statisztikák szerint 2015-ben csökkent a riasztások száma az előző évihez képest, tavaly mégis mintegy 1600 káresethez vonultak a tűzoltók és kockáztatták életüket a lakosság védelme érdekében. Többek között erre is emlékeztek Szent Flórián napja alkalmából Békéscsabán. A káresetek számának csökkenésében több tényező is segített.

– Ebben nagy szerepe van a hatósági megelőző munkának és az állampolgárok fegyelmezett és jogkövető magatartásának. A jelenlegi adatok is azt támasztják alá, hogy ez a tendencia folytatódik idén – tájékoztatott Tóth Tibor tű. dandártábornok, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője

A tűzoltók éjjel-nappal, télen-nyáron készenlétben állnak azért, hogy ha megszólal a riasztócsengő, két percen belül elhagyják a tűzoltólaktanyát és életeket mentsenek. Ezzel az év Békés megyei tűzoltója is tisztában van. Éliás Csaba tű. zászlós, rajparancsnok az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál dolgozik. Mint mondta, nagyapja is tűzoltó volt, így már gyerekkorában megfogalmazódott benne, hogy ezt a hivatást választja. 1998-ban vették fel, és azóta, több mint 18 éve tűzoltó.

Ezen a napon mutatták be azokat az új tűzoltószereket is, amelyek a következő időszakban állnak szolgálatban a megyében. Az egyik új Hérosz-Rába típusú, magyar gyártmányú tűzoltó fecskendő például Szeghalmon teljesít majd szolgálatot, mivel itt lecserélik az egyik régi járművet, de mint megtudtuk, a jövőben új tűzoltóautók is érkezhetnek a megyébe. 

 

Elismerték a megye tűzoltóit, itt a részletes lista

A Belügyminisztérium hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idő után szolgálati jelet, valamint belügyi szervnél foglalkoztatási jogviszonyban töltött jogviszonyban töltött idő után dicséretben és jutalomban részesítette 20 év után Bozsó Tamás tű. főtörzsőrmestert, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját; Juhász Attila tű. főtörzsőrmestert, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét; Nyisztorné Szalma Gyöngyi tű. őrnagyot, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály főelőadóját.

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Tűzoltóság Napja alkalmából a munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Dr. Igricz Mária kormánytisztviselőnek, az Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály osztályvezetőjének, Benkő Antal tű. századosnak, az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokának, Gyeraj Zoltán tű. zászlós úrnak a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Tűzoltóság napja alkalmából  a HUNOR Mentőszervezet tagjaként végrehajtott gyakorlatok során tanúsított kiemelkedő helytállásért Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy emléklapot adományozott Baráth János tű. alezredesnek, az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének, Bodorló Mihály tű. őrnagynak, a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokának, Elek Tamás tű. törzsőrmesternek, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának.

2016. május 01-jei hatállyú tűzoltó főhadnaggyá történő első tiszti kinevezésre, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatója beosztásba helyezte Gergely Antal tű. törzsőrmestert az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába kiemelt főelőadói munkakörbe.

A megyei igazgató hivatásos szolgálati jogviszony létesítése alkalmával tűzoltó őrmester rendfokozatba, az Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztály referensi beosztásába kinevezte Gulyás Tibort.

Jubileumi jutalomban részesült dr. Dudaszeg József tű. alezredes, az Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főelőadója.

Munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként díszoklevelet és emléktárgyat adományozott, valamint jubileumi jutalomban is részesítette Szabó Tibor tű. alezredest, az Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főelőadóját.

Kiemelkedő teljesítménye elismeréseként oklevelet és emléktárgyat adományoz, valamint magasabb beosztásba helyezésére tekintettel rendfokozatban előlépteti tűzoltó századossá Pikó Róbert tű. főhadnagyot, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiemelt főelőadóját.

Munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként oklevelet és emléktárgyat adományozott Balázs Gábor tű. alezredesnek, a Műszaki Osztály kiemelt főelőadójának, Brandisz Zoltán tű. törzsőrmesternek, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának, Farkas Péter tű. főtörzsőrmesternek, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának, Hundzsa Ferenc tű. századosnak, a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rajparancsnokának, Kozma Krisztián tű. törzszászlósnak, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerparancsnokát, Majoros Zsolt tű. alezredesnek, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének, Sallai László tű. törzszászlós úrnak, a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott rajparancsnokának és Várszegi György tű. főtörzsőrmester úrnak,  az Orosházi  Hivatásos Tűzoltóparancsnokság referensének.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint a  megyei települések önkormányzati vezetők, civil polgárok is elismerték a tűzoltókat a települések biztonságáért  kiváló munkájukért.

Békéscsaba önkormányzata jutalomban részesítette Viczián György tűzoltó alezredest, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokát. Emellett Békéscsaba városa 1,2 millió forintot adományozott a Békés Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság céljaira.

A Békés Megyei Önkormányzat ajándéktárgy elismerést adományozott Maczek Szilárd tű. alezredesnek, az Igazgatóság megyei tűzoltósági főfelügyelőjének és Tóth Péter tű. századosnak, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott parancsnokának.

Gyula város elismerésben részesítette Tari Csaba tűzoltó zászlóst, a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját és Komlósi Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestert, a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét.

Mezőberény önkormányzata ajándékcsomagban részesítette Vozár Csaba tűzoltó főtörzsőrmestert, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét és Marsi Jánost, a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóját.

Békés város önkormányzata elismerésben részesítette Araczki Zsoltot, a Békési Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóját.

Köröstarcsa önkormányzata elismerésben részesítette Csókáné Bátori Anikót,  a Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagját.

Sarkad elismerésben részesítette Juhász Krisztián Lászlót, a Sarkadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóját.

Kötegyán elismerésben részesítette Sarkadi Dánielt, a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóját.

Vésztő elismerésben részesítette Pap Zsolt tűzoltó törzsőrmestert, a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.

Okány község elismerésben részesítette Szabó Péter tűzoltó zászlóst, a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság referensét. 

Pusztaottlaka önkormányzata kettőszázezer forint összegben támogatást nyújt a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságnak, mellyel hozzájárul tűzoltóság alaptevékenységi körébe tartozó feladatainak ellátásához. 

Csanádapáca elismerésben részesítette Koszt Károlyt, a csanádapácai önkéntes tűzoltóegyesület parancsnokát.

Csorvás önkormányzata elismerését adta át Fazekas Károlynak, a Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltójának.

Pusztaföldvár önkormányzata elismerésben részesítette Berkiné Gágyor Szabinát, a község közbiztonsági referensét.

Nagyszénás elismerésben részesítette Jávorka Gábor tű. törzszászlóst, az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelőjét.

Mainkó István orosházi ötvösmester az orosházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság alaptevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának elismerését az Év Tűzoltója Díjjal, illetve az ehhez kapcsolódó saját készítésű díjak és oklevelek adományozásával kívánta kifejezni. Ezért átadta az orosházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó Baranyai Antal tűzoltó törzszászlósnak az „Év Tűzoltója Díj” arany fokozatát, Szőts Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek az ezüst fokozatot, míg a bronz fokozatot Malatyinszki Zsolt tűzoltó zászlósnak.

Mezőkovácsháza önkormányzat oklevélben és jutalomban részesítette Béni Imre tűzoltó hadnagyot, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát és Sódar Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert,  a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.

Kaszaper elismerésben részesítette Sztvorecz Tibor tűzoltó főhadnagyot, a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát, Ambrózy Viktor tűzoltó főtörzsőrmestert,  a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét és Róka Bertold tűzoltó törzsőrmestert,  a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.

Csabacsűd önkormányzata oklevélben és ajándéktárgyban részesítette Bohák János tűzoltó alezredest, Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott tűzoltóparancsnokát.

Szeghalom elismerésben részesítette Mészáros István tűzoltó főtörzsőrmestert, Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.

Füzesgyarmat önkormányzata elismerésben részesítette Komáromi József tűzoltó főtörzsőrmestert,  a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.

Körösladány elismerésben részesítette Szabó Gyula tűzoltó főtörzsőrmestert, Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét.

Gyomaendrőd oklevélben és elismerésben részesítette Varga Zoltánt, a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóját.

Kondoros elismerésben részesítette Farkas Istvánt, a Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagját.

FEL