Több mint háromezer elítélt tanul

2018. szeptember 7. 08:21 | behir

Megszólalt a csengő a hazai büntetés-végrehajtási intézetek tantermeiben is. A magyar börtönökben közel nyolcszáz fogvatartott kezdi meg általános iskolai, több mint ezer középiskolai, huszonnégy fő pedig felsőfokú tanulmányait, 1300-an piacképes szakmát szerezhetnek a rácsok mögött – írja a Magyar Idők.

Még a csengetés előtt érdemes megérkezni a tanterembe az elítélteknek, a késők ugyanis nagyobb eséllyel felelhetnek; de akkor is gondjaik támadhatnak, ha nem készítik el a házi feladatot. Hazánkban minden ötödik, azaz összesen 3200 fogvatartott ült be a padokba ősztől.

– A börtönben is épp olyan az iskola, mint a civil életben: a tanórák 45 percesek, tízperces szünetekkel, témazárókat és röpdolgozatokat írnak, de gyakran számolnak be tudásukról szóban is a tanulók. A tananyag és az írásbeli, szóbeli vizsgáztatás pedig megegyezik a civil oktatási intézmények gyakorlatával – mondta lapunknak Makula György, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) kommunikációs vezetője.

A fogvatartottak iskolai végzettsége egyébként szerte a világon alacsonyabb a társadalmi átlagnál, s hazánkban is sokan vannak, akik még az általános iskolát sem fejezték be. Mivel az osztályok kis létszámúak, az itteni oktató-nevelő munka sokkal hatékonyabb. A tanítást minden esetben az intézeteken belül folytatják, nappali, esti, illetve levelező tagozaton, államilag finanszírozott formában, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottak alapján. A hazai büntetés-végrehajtási szervezet az alapfokú oktatással és a szakképzésekkel viszont lehetővé teszi, hogy a rabok a szabadulás után könnyebben munkát találjanak.

– Az elítéltek olyan piacképes ismereteket tanulhatnak meg, amelyeknek a büntetésük letöltése után is jó hasznát veszik, és könnyebben el tudnak helyezkedni – fogalmazott a kommuniká­ciós vezető, hangsúlyozva: a szakmák kiválasztásánál az elsődleges szempont, hogy azok illeszkedjenek az adott térség munkaerő-felvevő piacához. Szavai szerint a sokrétű iskolai oktatásnak hála a visszaesés lehetősége is csökken.

A tanárok külsős oktatók, akik az adott büntetés-végrehajtási intézettel szerződéses jogviszonyban állnak. Az elítéltek szívesen fejlesztik magukat, az iskolapadban szerzett siker pedig motiválja őket. A vizsgáztatás is a börtönökben történik, az viszont a bizonyítványban már nincs feltüntetve, hogy az illető elítéltként szerzett képesítést. A legkeresettebb szakmák a festő-mázoló, tapétázó, a konyhai kisegítő, a targoncavezető, a bútorasztalos, a kőműves és burkoló, de a paletta a nyomdaipari könyvkötőképzéstől a népi kézműves szakmáig bezárólag igen széles.

A börtön falain belül – elsősorban az úgynevezett nagy ítélettel sújtott fogvatartottaknak – arra is lehetőségük van, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak: van, aki főiskolai, illetve egyetemi képzésen vesz részt. A legnépszerűbb szakoknak a teo­lógus és az informatikus könyvtáros számít, de a közelmúltban sokan választották a kommunikációs és a művelődésszervező képzéseket is.

 

Forrás: Magyar Idők

További programok »

FEL