Pályázni lehet a 2016. évi ifjúsági feladatok ellátására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2016. évi ifjúsági feladatok ellátására.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2016. évi ifjúsági feladatok ellátására.

 

A pályázat célja:

Értékközpontú és értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a 6-29 év közötti gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével kulturális programok szervezése, amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsabán működő gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.

 

Pályázati keretösszeg:                                              1 200 000,- Ft

A pályázat megvalósulásának határideje:               2016. március 1. – 2017. február 28.

A pályázat benyújtásának határideje:                     2016. április 1.

A pályázatok elbírálásának várható határideje:     2016. április 27.

 

Pályázati témakörök:

 

„A” kategória

 

Pályázók köre:           Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok, és kollégiumi diákönkormányzatok.

Támogatható tevékenység: Tanítási órán kívül eső szabadidős tevékenységek (közösségfejlesztő programok, programsorozatok, tréningek, képzések, diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.

 

„B” kategória

 

Pályázók köre:           Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek

Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.) – gyermek és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása

 

„C” kategória

Támogatható tevékenység: új ifjúsági közösségek terek létrehozása, a meglévők támogatása

 

A pályázathoz pályázati űrlapot kell kitölteni, amely a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sport osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7.) is igényelhető, illetve a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról letölthető.

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. A KIOS Bizottság a döntési eljárásban elsősorban a célkorosztálynak szóló programokat, rendezvényeket preferálja.

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Buzder Brigitta ifjúsági referenstől telefonon a 66/452-252/2513 melléken, vagy a buzder@bekescsaba.hu e-mail címen. 

 

Megosztás:

Címke: , ,