Kedvezően alakultak a nyugdíjszámítási szabályok

2024. április 10. 06:26 | behir.hu

Az átlagkeresetek előző évi növekedése ismét kedvező hatással volt a nyugdíj összegének alakulására.

Az öregségi nyugdíj kiszámításánál az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket, jövedelmeket kell figyelembe venni.

Idén az 1959-ben született korosztály éri el a nyugdíjkorhatárt, ami esetükben a 65. életév betöltése. Ugyanakkor öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül továbbra is jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

Az öregségi nyugdíj összegét idén változatlanul az elismert szolgálati idő és a figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kell megállapítani. A nyugdíj összegét ennek megfelelően a ledolgozott évek, gyermekneveléssel eltöltött és egyéb, jogszabályban meghatározott időszak alapján kell kiszámolni. Például, ha valaki 30 év nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, öregségi nyugdíjának összege az ellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset 68 százaléka lesz. 40 ledolgozott év esetén 80, 50 év szolgálati idő elérésekor pedig 100 százalékos mértékű az ellátás.

A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet – az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve – naptári évenként a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani, ezt nevezzük valorizációnak.

Idén a valorizációs szorzószámok ismét kedvezően alakultak. Tavaly a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 571 200 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 393 700 forint volt.  A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,2 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL