Hitelprogram mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére

2018. szeptember 12. 11:04 | behir

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére hitelprogram indul. A GINOP-8.3.5-18 azonosítójelű hitelprogram keretösszege mindösszesen 59,63 milliárd forint.

Kiíró: Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Határidő: 2020. 11. 01.

Pályázhatnak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások

A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

 

A kölcsön típusa éven túli lejáratú beruházási kölcsön.

A kölcsön összege: minimum 1 millió HUF - maximum 50 millió HUF. A kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a végső kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.

 

Kölcsönfelvevők köre:  A hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését. A kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek - akár külföldön lévő - kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint kapcsolt- és partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

Gazdálkodási formakód szerint:

a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság
c. 116 Közkereseti társaság
d. 117 Betéti társaság
e. 121 Szociális szövetkezet
f. 123 Iskola szövetkezet
g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
h. 126 Biztosító szövetkezet
i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet
j. 129 Egyéb szövetkezet
k. 141 Európai részvénytársaság (SE)
l. 142 Európai szövetkezet (SCE)
m. 228 Egyéni cég
n. 231 Egyéni vállalkozó

 

A részletes pályázat itt tekinthető meg.

 

További programok »

FEL