Harangozó Imre elárulta, miért fontos a Mihály nap

2016. szeptember 30. 14:08 | Fekete Kata

- Az 1990-es évek elején számos moldvai gyűjtőúton vettem részt – mondta Harangozó Imre csütörtökön, amikor a Szent Mihály Napi Forgatagban előadást tartott Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. - Legarchaikusabb hagyományainkat őrző moldvai csángó-magyar véreink között maradt fönn a halál és a halott körüli teendők ősi rítusa, melyet kárpát-medencei népünk már régen elfeledett Az észak-moldvai Jugánban élő katolikus magyarok hite szerint az embert, ha megérett a halálra, Szent Mihály látogatja meg. Kaszával vágja el a haldokló nyakát.

Harangozó Imre előadásából kiderült: Szent Mihály látogatására a halál közeledtét érezve már készül a haldokló környezete. Az ajtó mellé, a falba jobbról ütött szögre díszes törülközőt akasztanak, hogy Úr Mihálynak legyen miben megtörölni a véres kaszáját. A halott lelke ezen a törülközőn ül három napig, amíg a porhüvely a házban van. Azután megy oda, „hul hivatval van, vaj idvesszígre, vaj a pukolra, vaj a purgátérionra...

Az előadásból kiderült, hogy Magyarországon különös tisztelet övezi a mennyei seregek fejedelmét. Erdély fővárosának, Gyulafehérvárnak ősi székesegyháza Szent Mihály titulusú. Veszprém, a királynék városának székesegyháza szintén Mihály tiszteletére épült. 1009-ben Szent István király a maga és családja számára esd itt Szent Mihályhoz üdvösségükért való közbenjárásért. Talán szerepe van a titulusválasztásban Saroltának, István király édesanyjának, aki az erdélyi Gyula leánya, apjáról kapta a nevét a keleti országrész fővárosa, Gyulafehérvár.

Szeptember 29-e a pásztoroknak is jeles napja. Sokfelé ezen a napon hajtják be az állatokat. A nyáron szilajon, szabadon tartott állatok istállóba, hodályba szállanak. Tehát Szent Mihály napja a betakarodás és a betakarítás napja a szó fizikai és lelki értelmében is. Hajdanvolt falusiak ezen a napon váltották fel nyári viseletüket télire. Közmondás tartja, hogy aki Szent György után kucsmában, Szent Mihály után szalmakalapban jár, attól ne kérdezz semmit! Tehát a régi rend az azt megszegőket bolondnak tartja.

Ezen a napon fordul a föld melege is. Bármilyen melegek a nappalok, a régiek hite szerint e nap után nem tanácsos a földre ülni.

Ahogyan a gulyások kürtje összeszólítja a legelő állatokat, betakarodásra, téli szállásra indítván őket, úgy szólítja Szent Mihály trombitája a megítélésre váró lelkeket.

- A föld vonzásában élő ember számára oly fontos nap rendkívül sok ősi hit- és szokáselemet őrzött meg számunkra szinte napjainkig – mondta Harangozó Imre. - Érdekes, hogy 1848-ban ezen a napon ütközött meg és aratott győzelmet a magyar honvédség az országunkra törő Jelačić bán vezette horvát csapatokon. Úr Szent Mihály, Isten harcos angyala, a Szűzanya mellett Magyarország patrónusa így mutatta meg hatalmát a hatalmi vakságban szenvedőknek. Akkor s ma sem figyeltek a világ fiai az Úr finom, csöndes figyelmeztetéseire. 1980-ban ezen a napon adta vissza lelkét a Teremtőnek Krisztus Szent Mihály védelme alá rendelt erdélyi Egyházának boldog emlékű püspöke Márton Áron, aki máig hatóan olyan jel számunkra, aki az idő múlásával nem, hogy nem halványul, hanem egyre inkább világít és utat mutat a bűn terhétől roskadozó világunkban!

FEL