Pályázati felhívás békéscsabai mikro- és kisvállalkozásoknak

2019. augusztus 10. 07:12 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.

Pályázati kategóriák

Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2019

1.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkező helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.

1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendő.

1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50 %-a, de maximum 500.000 Ft

1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók.

 

A pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás részletes szabályait a támogatási útmutató tartalmazza. A jelen pályázati felhívás és a támogatási útmutató együtt értelmezendő.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány miatt nem támogatja.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján megjelenő pályázati dokumentáció szerinti változatlan formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentációban szereplő címre. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatására a benyújtást követően nincs lehetőség.

Beadási határidő: 2019. szeptember 2. (hétfő).

 

Információ

További információ kérhető a pályázat lebonyolítójától, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től a 66/445-542-es telefonszámon, vagy a vagyonkezelo@globonet.hu email címen. A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról (www.bekescsaba.hu/Pályázatok) tölthető le.

További programok »

FEL