Botrányba fulladt az érettségi egy békéscsabai magániskolánál

Hiába ment el 28 diák hétfőn reg­gel meg­írni a ma­gyar­érett­sé­git, nem vizs­gáz­hat­tak le egy csaló ma­gán­is­kola vissza­élé­sei miatt. Egy hete még arról kap­tak pe­csé­tes le­ve­let, hogy je­len­je­nek meg a hét­fői vizs­gán, aztán az utolsó pillanatban e-ma­il­ben kö­zöl­ték velük, hogy nincs joguk érett­sé­gizni

Bővebben