Megkezdődhet a Békéscsabai Jaminai városrész orvosi rendelőjének felújítása

2017. szeptember 29. 16:10 | Bugyi Diána

MEGKEZDŐDHET A BÉKÉSCSABA JAMINAI VÁROSRÉSZ ORVOSI RENDELŐJÉNEK A FELÚJÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben benyújtott támogatási kérelme alapján 350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Az elnyert támogatásból az Erzsébethelyi (Jaminai) orvosi rendelő teljeskörű felújítása és bővítése valósul majd meg a benyújtott pályázatnak megfelelően. Napokon belül sor kerülhet a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott, nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéssel Békéscsaba-Erzsébethely városrész központjában, a Kolozsvári utcában működő egészségügyi alapellátó-rendszer kerül majd korszerűsítésre, bővítésre. A városrész sok ezer lakosa számára a rendelő épületének tervezett felújításával, bővítésével végre megfelelő színvonalú létesítményben válik elérhetővé az egészségügyi alapellátás szolgáltatása.

 

A rendelőintézetben jelenleg is hat felnőtt háziorvos, egy házi gyermekorvos és három fogorvos látja el pácienseit, betegeit, valamint három területi védőnői körzet ellátása történik ugyancsak ebben az épületben. A projekttel egy olyan egészségügyi komplexum jön létre, ahol az előbb felsorolt egészségügyi szolgáltatásokat továbbra is egy helyen összpontosulva veheti igénybe a Jamina városrész felnőtt és gyermek lakossága, de ezt lényegesen kényelmesebb, tágasabb területen, a mai egészségügyi követelményeket kielégítő létesítményben.

 

A projekt megvalósításával a rendelő épülete kibővül a mellette álló lakóépülettel és ezeknek az épületeknek a megfelelő belső átalakításával kerül sor a kívánt alaprajzi elrendezés kialakítására, az egészségügyi alapellátás funkciónak megfelelően. A beruházás során megvalósul az épület energetikai korszerűsítése is, ez megfelelő hőszigetelés kialakítását, korszerű homlokzati nyílászárók beépítését, elektromos és fűtésrendszer korszerűsítését jelenti. Természetesen valamennyi belső és külső felület megújul, továbbá a létesítményben biztosítva lesz akadálymentes közlekedés, ezért az emeletes bővítményben felvonó is készül majd. A felújítás érinti az udvart is, az épület közvetlen környezete olyan módon újul meg, hogy az is szolgálja az egészségügyi ellátás színvonalának emelését.

 

A projekthez tartozik még eszközbeszerzés is, amely többek között speciális szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtését szolgálja, az egészségmegőrzést ilyen módon is támogatva.

 

2017. szeptember 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fajsúlyos döntést hozott a beruházás építés-kivitelezési munkáira kiírt pályázat eredményét illetően. A Közgyűlés határozata alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházás eredményes megvalósítása érdekében az uniós támogatáshoz további bruttó 58.284.715,- Ft összegű önerőt biztosított.

 

A szerződéskötést követően október közepéig a munkaterület is átadják.  A tervek szerint először a bővítményben kezdődik meg az átalakítási munka, a rendelő épületében csak korlátozott mértékű lesz a beavatkozás ebben az évben. Várhatóan a munkákat jövő nyár elejére fejezi be a kivitelező.

 

További információ kérhető:      bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

További programok »

FEL