Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum - Sajtóközlemény

2017. április 28. 09:44 | Bugyi Diána

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN”

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) átfogó célkitűzése a Békéscsabai járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatottsági helyzetének javítása, a munkaerőpiaci aktivitás emelése ezáltal a lakosság életszínvonalának növelése. Ezen célok elérése érdekében jött létre az ún. Foglalkoztatási Paktum. A projekt támogatási összege 1.104.000.000,- Ft, vissza nem térítendő támogatás.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Békés Megyei Kormányhivatallal, mint konzorciumi partnerrel sikeres pályázatot nyújtott be a TOP 6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú pályázati felhívásra. A megvalósítás időszaka: 2016.09.01-2020.06.30.

A Foglalkoztatási Paktum egy európai uniós jó gyakorlatra épülő partneri együttműködés, amelynek keretében az adott térségben a munkaerő-piac különböző résztvevőinek bevonásával igyekeznek összehangolni a tevékenységeket foglalkoztatási és gazdasági helyzetük fejlesztése céljából. A partnerségi együttműködésben részt vesz az önkormányzat, a kormányhivatal, a kereskedelmi és iparkamara, munkáltatók, képzőintézmények, szociális intézmények és civil szervezetek.

A fenti célok elérése érdekében a térség munkáltatói által megfogalmazott munkaerő igényre reagálva, a programba bevonásra kerülnek azok az álláskereső személyek, akik képzés és munkaerőpiaci szolgáltatások után alkalmasak lesznek arra, hogy adott foglalkoztatónál elhelyezésre kerüljenek.

A projektfejlesztés szakaszában eddig megvalósult a Paktumot megalapozó együttműködési megállapodás aláírása, illetve megkezdte munkáját a paktum ügyviteli szerve, az Irányító Csoport. Elkészült a Foglalkoztatási Stratégia, Akcióterv és a Megvalósíthatósági Tanulmány, amelyek megalapozzák és a helyi adottságoknak megfelelően alátámasztják a projekt célkitűzéseit. Jelenleg zajlik a Paktum Iroda megalakítása, aminek legfontosabb feladatai közé tartozik az információk nyújtása, tájékoztatók tartása, a felmerülő konkrét képzési és támogatási igények továbbítása a járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére.

 

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Telefon: 06 +36/66/241-784

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

További programok »

FEL