Az állatalapú támogatások tapasztalatai

2016. július 26. 08:15 | Fekete Kata

A 2015. évi egységes kérelem benyújtásakor lehetett elsőként igényelni a 2014-2020-as támogatási időszakban rendelkezésre álló állatalapú támogatásokat is. Ennek keretében EU-s és átmeneti nemzeti támogatásokra nyújthatták be támogatási igényeiket az érintett állattartók állatfajonként. Az első év tapasztalatairól kérdeztük Dr. Rákóczi Attilát az MVH megyei kirendeltségvezetőjét.

 

A rendelkezésre álló közvetlen közösségi források elosztásának szabálya eredményezte, hogy - többek között – az állatalapú támogatások is bekerültek az évente benyújtandó, sokak számára a területalapú támogatással egyet jelentő, úgynevezett Egységes Kérelembe. Meghatározott ugyanis, hogy egy-egy intézkedésre az összes forrás mekkora hányadát lehet fordítani. Ennek nyomon követése, az ún. visszaosztási ráták kialakítása miatt vált szükségessé, hogy az egységes kérelemben legyenek jelen az országos igények. Az új támogatási ciklus számos előnyös elemet is hozott magával, hiszen több állat esetében a nemzeti forrás mellett, párhuzamosan közösségi forrás is rendelkezésre áll. Megjelent a termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás, és szintén jó hír, hogy a történelmi bázis alapú támogatásokat 2020-ig folyamatosan kaphatják a jogosultsággal rendelkező ügyfeleink.

 

Folyamatos a kiértékelés

A kérelmezés során az első éves tapasztalatok kiértékelése fontos lehet, hiszen ezek figyelembe vétele nagy segítség lehet az elkövetkezendő időszakban. Fontos leszögezni, hogy az MVH az egyes támogatási jogcímek előírásainak ellenőrzését, a támogatások kifizetését az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) adatbázisban található adatok alapján végzi, éppen ezért kiemelt jelentősége van, az abban található adatok naprakészen tartásának.

 

A fiatal tejhasznú tehén nem támogatható

A tejhasznú tehén támogatás esetében azt tapasztaltuk, hogy számos 24 hónap alatti egyed lett megkérelmezve, melyek nem támogathatóak. Azt is tapasztaltuk, hogy nem megfelelő fajtájú állat is került a kérelmezettek közé. Több esetben a kérelmezett állat csak 2015. március 31-én volt a kérelmező tenyészetében, a kérelem benyújtásakor már nem. Az ENAR lekérdezésekből kiderült, hogy a kérelmezett állat első ellése nem volt bejelentve a rendszerbe, illetve az esetleg holt ellés miatt nem volt bejelentett ellés, és a kérelmező nem csatolt holt ellésre vonatkozó nyomtatványt.

A hízottbikatartás támogatás esetében az ENAR lekérdezés sokszor azt mutatta, hogy nem jelezték, ha a kérelmezett állat kikerült a tenyészetből. Több esetben az egyed elutasítását eredményezte, hogy a kérelmezett állat kikerülése (vágás/export) nem az előírt időszakra esett.

 

Szükséges az állatorvos igazolása

A nemzeti anyatehén tartás támogatása jogcím esetében több éve szabály, hogy a tenyészet hármas mentességének igazolását csak hatósági vagy járási főállatorvos igazolhatja le. A 2015. évben több kérelem esetében a kezelő által aláírt igazolás került a kérelemhez becsatolásra, mely nem megfelelő. További feltétel, hogy a tenyészetben a tehén-üsző arány nem haladhatja meg a 40 %-ot. Sok eltérés adódott abból is, hogy a tehenek 30 %-ának szükséges ellenie a kérelmezési év során. Az ENAR lekérdezések azt mutatták, hogy számos esetben elmaradtak a termékenyítések bejelentései is.

EU-s forrásból és hazai forrásból finanszírozott anyajuh tartás támogatás esetében a jogszabály változás miatt jogcím keretei között támogatható állatként a beadáskor legalább 1 éves vagy legalább egyszer ellett állat vehető figyelembe. Korábban a birtokon tartás végéig kellett e feltételnek megfelelni a termelőknek.

A fentiekre tekintettel érdemes átgondolni az ez évre beadott igényléseket. Az kérelembe új igényként állatot bejelenteni már nem lehet, viszont hibás állatot visszavonni lehetséges és ez a szankciók elkerülése okán fontos lehet. Egy hibás állatra történő igénylés nem csak azt vonja maga után, hogy adott állatra nem jár támogatás, de szankció alapját is képezi.

Kérjük ügyfeleinket további információkért keressék az MVH megyei ügyfélszolgálatát, ahol készséggel állunk a termelőink rendelkezésére, segítésére - tájékoztatott Dr. Rákóczi Attila kirendeltségvezető.

FEL