Árverésen értékesítenek egy békéscsabai, Kazinczy utcai ingatlant

2020. február 11. 18:39 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban található üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Helyrajzi szám: 3216/13/A/6

Terület nagysága: 334,85 m2  

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai: Az ingatlan a város középső részén, a Kazinczy – Tinódi utcák sarkánál, belvárosi környezetben helyezkedik el. Közvetlen környezetében a megújuló piac, társasházi lakások, üzlethelyiségek, tűzoltóság, közintézmények találhatók.

Az üzlethelyiség a hét albetétet magában foglaló társasház Kazinczy utca felőli részén helyezkedik el, a Kazinczy utcáról saját bejáraton keresztül közelíthető meg.

 Az ingatlan egy 256 m2-es üzlettérből, egy 65 m2-es raktárból, valamint egy 14 m2-es szociális blokkból áll, fűtése kombi gázkazánnal biztosított, a hőleadás radiátorokkal megoldott.

 

 

Közművesítettség: Az értékesítésre szánt albetét elektromos energia-, gáz- és vízellátás a városi közműhálózatról, saját mérőórákon keresztül biztosított. A szennyvíz elvezetése városi csatornahálózatba történik.

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.

Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége.

 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 40.000.000,- Ft + 10.800.000,- Ft áfa, amely bruttó 50.800.000 Ft.

Az ingatlan értékesítésekor - a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át, 5.080.000 Ft-ot, azaz Ötmillió-nyolcvanezer forintot letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni.

Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni.

 Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, illetve az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 40 napon belül nem fizeti meg az Önkormányzat részére, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés időpontja: 2020. március 17. kedd 1000 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-800, 5216 m.  

 

 

További programok »

FEL