Lakossági beszélgetés – Vasutas Művelődési ház

Rendezvény bemutatása   Szervező:                                                 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Rendezvény megnevezése:                Lakossági beszélgetés Helyszín:                                                  Vasutas Művelődési Ház, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79. Időpont:                                                  2018.11.24. Célcsoport:                                             Az akcióterületen élő személyek Rendezvény programja:                       15:00 – 17:00 – lakossági beszélgetés A rendezvényen résztvevő lakosok közreműködésével közösségi tervezési folyamat keretében feltérképezzük a városrészen élők igényeit, lehetőségeit és közös cselekvési tervet…

Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat, Körösök Vidéke Egyesület

Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat, Körösök Vidéke Egyesület Tevékenységét Békés megyében fejti ki, de a rendezvényekre (pl. TELC nyelvvizsgák, rendezvények, előadások) az ország más területeiről is érkeznek résztvevők. A legfontosabb célkitűzése a tudományos ismeretek terjesztésére és a hasznosítható tudás átadására irányul.  Az egyesület közhasznú tevékenysége során részt vállal többek között a gyermek- és ifjúságvédelemben, a hátrányos…

Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Szeretlek Békéscsaba Egyesület A Szeretlek Békéscsaba Egyesület a nevéből is adódóan Békéscsabáért jött létre, melynek megálmodója Frankó Attila volt. Az egyesület nem csak megőrzi a település illetve a megye kulturális értékeit, hanem új értékteremtő erővel is rendelkezik. A kulturális élmények mellet karitatív és szociális feladatokat is ellát. Kiemelt rendezvénysorozat a Békéscsabai Irodalmi Estek mely immáron…

ORIENS 2000 Alapítvány

ORIENS 2000 Alapítvány Az ORIENS 2000 Alapítvány 1992-ben alakult. A szervezet kiemelt céljai: – helyi társadalom jelenségeinek feltárása, civil kezdeményezések támogatása, közösségfejlesztés, valamint – az európai népek rendszeres találkozóinak, véleménycseréjének megteremtése.   Céljai között szerepel még a kulcskompetenciák fejlesztésének támogatása, a kulturális értékek bemutatásának elősegítése, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,…

Nagycsaládos Egyesület

Nagycsaládos Egyesület Egyesületünk 1990-ben alakult, főleg a családok közötti segítségnyújtás, tudás és ismeretszerzés, szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 40 tagcsaládunk van, főleg nagycsaládosok, de pártoló tagként bárki csatlakozhat. Éves rendezvényeinket, tanfolyamainkat kifejezetten úgy szervezzük, hogy erős közösséget tudjunk kialakítani. Nem csak tagjainkat, hanem külsős látogatókat is szívesen látunk nyílt programjainkon. Ilyen a Jaminai Közösségi Házban tartott…

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 2000-ben alakult, közhasznú szervezetként működünk. Egyesületünk alacsonyküszöbű, illetve az ártalomcsökkentés (harm reduction/minimalization) modelljét és módszereit használó szolgáltatásokat nyújt, valamint prevenciós feladatokat látunk el, komplex egészséges életre nevelő programokat valósítunk meg (iskolai-, családi-, munkahelyi-, internet és egyéb médiumok-, büntetés-végrehajtás színterein) elsősorban Békés megye területén. Az…

Meseházi Alapítvány

Meseházi Alapítvány A Meseházi Alapítvány bemutatása:   1991-ben Schéner Mihály, Kossuth-díjas képzőművész, és jeles békéscsabai személyiségek hozták létre a Meseházi Alapítványt.  Az Alapítvány, alapító okiratában megfogalmazott célja Békéscsaba felnövekvő nemzedéke vizuális kultúrájának fejlesztése, kreatív személyiségek kialakításának szorgalmazása, új vizuális műfajok kikísérletezése, illetve a művészeti műfajok közötti határterületek lehetőségeinek felkutatása. Schéner Mihály szellemi örökségének esszenciája, az…

MERSZ Közhasznú Alapítvány

MERSZ Közhasznú Alapítvány Partner neve: MERSZ Közhasznú Alapítvány A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 50.000.000 Ft Igényelt támogatás összege (Ft) 50.000.000 Ft Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?   A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából a) közösségfejlesztést célzó…

Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület

Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület Az egyesület neve, székhelye   Az egyesület elnevezése:        Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület Az egyesület rövidített neve: Lencsésiért Egyesület Az egyesület székhelye:         5600 Békéscsaba, Lencsési út 13. Működési területe:                 Magyar Köztársaság Jogállása:                                A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves…

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért egyesület Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért 2014-es megalapítását közel 30 fő kezdeményezte. A 20-30 év közötti lelkes, békéscsabai kötődésű fiatalokból álló egyesület célja többek között egy erős, fiatal békéscsabai tehetségekből és lokálpatriótákból álló kapcsolati hálózat megteremtése, amelyet kihasználva tudják Békéscsaba fiatalságát aktivizálni, a tagok és a szervezet programjain résztvevők képességeit fejleszteni. Fő célja…